05.02.2018

Metsien luonnonvarat ja monikäyttö

3 op, suoritettavissa itsenäisesti kirjallisilla tehtävillä 1.2. alkaen

Opintojaksolla tutustut boreaalisen havumetsän ekosysteemeihin, suomalaiseen metsätalouteen ja metsien käytön suunnitteluun.

Miten talousmetsiä nykyään käsitellään puuntuotannossa?
Miten talouskäyttöä suunnitellaan ja ohjataan?

Jakson jälkeen sinulla on osaamista myös metsälainsäädännöstä ja luonnonhoidosta talousmetsissä. Opintojakson myötä muodostuu perusymmärrys metsien monikäytöstä, ekosysteemipalveluista ja monimuotoisuuden suojelusta sekä metsien kestävän käytön periaatteista. 

Opintojakso on osa Luonnonvarat ja ympäristö aineopintoja, joista tarjoamme myös muita opintojaksoja. Tutustu biotieteiden opintoihin.