Mitä on kestävä kehitys? Tutustu kestävään kehitykseen yhteiskunnan näkökulmista

Tiedämme, että kestävä kehitys on tärkeää. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä näkökulmia ja ulottuvuuksia siinä on? Kuinka kestävään kehitykseen voi vaikuttaa? Verkon välityksellä suoritettava Johdatus kestävään kehitykseen -opintojakso tarjoaa kestävään kehitykseen yhteiskuntatieteiden näkökulmia.

Tieto lisää mahdollisuuksia toimia. Missä kaikkialla kestävää kehitystä tarvitaan? Mitä se tarkoittaa yhteiskunnan näkökulmasta? 

Johdatus kestävään kehitykseen (5 op) on opintojakso, joka tutustuttaa monipuolisesti kestävän kehityksen käsitteeseen ja haasteisiin. Saat tällä kurssilla katsauksen kestävän kehityksen käsitteen muodostumiseen ja teeman taustoihin sekä tarkastelet kestävää kehitystä yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla. 

Tälle kurssille ei ole esitietovaatimuksia. Ilmoittaudu mukaan 31.5. mennessä ja opi uutta tutkittuun tietoon pohjautuen. Suoritusaikaa opintojaksolla on heinäkuun 2020 loppuun saakka.

Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -opinnot: valitse kurssit kiinnostuksesi mukaan

Johdatus kestävään kehitykseen -opintojakso on osa Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -monitieteisiä opintoja, joista voit poimia vastuullisuuteen liittyviä opintojaksoja oman kiinnostuksesi ja tarpeidesi mukaan. 

Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -opintojen tarjottimelle on koottu tutkittua tietoa ja näkökulmia ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin bio- ja ympäristötieteiden, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden alueilta.

Näistä opinnoista saa tiukkaa faktaa ja tietoa siitä mitä elämä maapallolla on ja kuinka se voisi jatkua vielä pitkään tuleville sukupolville.

Avoimesta saat sosiologian ja filosofian näkökulmia yhteiskuntaan

Mikäli yhteiskunnan ilmiöt, rakenteet ja toiminta kiinnostavat, opintotarjontaa löytyy avoimen yliopiston opintotarjonnasta aina aineopintoihin asti, kahdessa eri opintosuunnassa - sosiologiassa ja filosofiassa. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintokokonaisuus on näille opintosuunnille yhteinen perusta. 

Kuva: Jeremy Bishop