Miten työhyvinvointia voi johtaa?

Mistä kaikesta työhyvinvointi koostuu? Kuinka työuupumusta voi ehkäistä? Miten työelämässä voitaisiin paremmin? Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssi pohtii työhyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia yksilön, yhteisön ja organisaation näkökulmista. Kurssi tarjoaa keinoja johtaa organisaation olennaista menestystekijää.

Johtaminen on avainasemassa työhyvinvoinnista huolehtimisessa ja sen kehittämisessä. Henkilöstö on organisaation merkittävä menestystekijä, joten työhyvinvointikysymysten kuuluu olla myös johtamisen ydinkysymyksiä. Tule kurssille saamaan tuoreita näkökulmia työhyvinvoinnin johtamiseen!

”Henkilöstön hyvinvointi puhuttaa työpaikoilla niin henkilöstöä kuin johtajia. Viimeaikaiset muutokset työn tekemisessä ovat tuoneet runsaasti lisää vaatimuksia esimerkiksi etäjohtamiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen”, kertoo kurssin vastuuopettaja, apulaisprofessori Monika von Bonsdorff.

Konkretiaa työhyvinvoinnin edistämiseen

Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssi sopii erilaisissa organisaatioissa johtamisen tai henkilöstöasioiden parissa työskenteleville. Se tarjoaa näkemystä esimiestyöhön ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Kurssin taustatiedoiksi suositellaan johtamisen ja henkilöstöjohtamisen perusteisiin johdattavia kursseja (YTTP1110, YJOA2170).

”Työhyvinvoinnin johtaminen -kurssi antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää työhyvinvoinnin elementtejä ja keinoja, joilla lähijohtaja voi tukea niin omaa kuin työntekijöiden työhyvinvointia. Kurssilla käydään läpi monipuolisesti niin teoriaa kuin käytännön esimerkkejä. Tervetuloa mukaan”, sanoo Monika von Bonsdorff.

Kurssi on suoritettavissa itsenäisenä oppimistehtävänä, jolloin voit itse aikatauluttaa opiskeluasi kurssin suoritusoikeusajan sisällä. Kurssin laajuus on 6 opintopistettä ja sen hinta on 90 euroa. 

Lisätietoja: