Opi suunnittelemaan omaa talouttasi kestävästi, laajenna osaamistasi taloustieteen kursseilla

Kehitä henkilökohtaisia taloustaitojasi Oman talouden hallinta -opintojaksolla, jonka keskiössä ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Lisäksi voit syventää osaamistasi taloustieteen perusopinnoissa, joissa opit ymmärtämään talouden toiminnan periaatteita ja tutustut myös alan tärkeimpiin teorioihin. Voit opiskella taloustiedettä myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä.

Ota raha-asiat haltuun helposti

Miten saada oma kuukausibudjetti kestäväksi? Mitkä ovat säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteet? Oman talouden hallinta -kurssilla (2 op) tutustutaan niin ansiotulojen, säästöjen ja sijoitusten kerryttämiseen kuin menoihin ja sitoumuksiin, lainoihin ja maksuturvallisuuteen. Kurssi on maksuton kaikille.

Opintojakson ja oman talouden hallinnan keskeiset asiat ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Kurssin jälkeen pystyt analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyviä työkaluja omassa arjessasi. Kurssi on avoimen yliopiston ja Talous ja nuoret TATin yhteinen opintojakso.

Miten markkinat, kansantalous ja maailmantalous toimivat?

Voit laajentaa tietojasi ja ymmärrystäsi yhteiskunnalliselle tasolle taloustieteen perusopinnoissa (26–29 op). Taloustiedettä on aiemmin kutsuttu myös kansantaloustieteeksi, sillä siinä tarkastellaan yksittäisten ihmisten tai yritysten taloudellisia valintoja. Samalla nähdään, millaisen kokonaisuuden nämä valinnat luovat, eli tutustut myös markkinoiden, kansantalouden ja maailmantalouden toimintaan.

Avoimen väylä taloustieteen tutkinto-ohjelmaan

Jos innostut avoimesta yliopisto-opiskelusta, voit jatkaa opintojasi meillä myös tutkintotavoitteisesti kauppatieteiden avoimen väylällä (45 op). Avoimen väylällä suoritat yliopisto-opintoja, joiden perusteella voit hakea tutkintokoulutukseen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.