Opintokokonaisuuden suorittaminen avoimessa yliopistossa

Jyväskylän avoimessa yliopistossa voit suorittaa valintasi mukaan joko yksittäisiä opintojaksoja tai tähdätä isompaan kokonaisuuteen. Mutta mitä hyötyä perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittamisesta oikeastaan on?

JYU avoimen yliopiston uusien toimintatapojen myötä opintokokonaisuuksiin ilmoittaudutaan nykyään opintojaksokohtaisesti. Jos siis haluat suorittaa itseäsi kiinnostavan oppiaineen perus- tai aineopinnot, sinun tulee ilmoittautua kokonaisuuden opintojaksoille yksi kerrallaan avoimen yliopiston opinto-oppaassa.

Yksittäisten opintojaksojen suorittaminen esimerkiksi omien kiinnostuksen kohteiden mukaan on täysin suotavaa. Jos kuitenkin haluat kehittää osaamistasi laajemmin, suosittelemme suorittamaan koko opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden suorittamisesta hyödyt muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Opintokokonaisuus on Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukainen yliopistotutkinnon osa, jonka suoritettuasi saat kattavamman kuvan oppiaineen sisällöistä kuin suorittamalla vain yksittäisiä opintojaksoja. Esimerkiksi psykologian perusopinnoissa syvennyt monipuolisesti psykologian eri osa-alueisiin, kuten kehityspsykologiaan, persoonallisuuspsykologiaan ja neuropsykologiaan.
  • Valmiista opintokokonaisuudesta voit tilata opintokokonaisuustodistuksen opintopalveluistamme. Todistuksesta voi olla sinulle merkittävää apua esimerkiksi työnhaussa tai myöhemmissä opinnoissasi. Katso ohje todistuksen tilaamiseen.
  • Yksittäiset opintojaksosuoritukset vanhenevat yleensä nopeammin kuin valmiiksi suoritetut opintokokonaisuudet.
  • Opintokokonaisuus saattaa olla helpommin liitettävissä osaksi yliopistotutkintoa kuin yksittäiset opintojaksosuoritukset. Valtaosaan yliopistotutkintoja sisältyy enemmän tai vähemmän vapaasti valittavia opintoja (ent. sivuaineopinnot), joihin tulee sisällyttää laajempia opintoja, kuten opintokokonaisuuksia.

Välitavoitteiden asettaminen motivoi eteenpäin opinnoissa

Perus- tai aineopintokokonaisuuden suorittaminen voi tuntua alkuun työläältä, minkä vuoksi kannattaa asettaa sopivia välitavoitteita, jotka kannustavat ja innostavat opiskelemaan.

”Voit asettaa päätavoitteeksesi valitsemasi opintokokonaisuuden suorittamisen. Jokainen siihen sisältyvä opintojakso on puolestaan osatavoite eli askel, joka vie päätavoitettasi eteenpäin. Päätavoitteen pilkkominen pienemmiksi palasiksi tekee siitä helpommin lähestyttävän ja näin myös onnistumisen tunteita voi kokea useammin”, rohkaisee avoimen yliopiston opintoneuvoja Riina Kärkkäinen.

”Osatavoitteen saavuttamisesta kannattaa myös palkita itsensä vaikkapa jollain pienellä omaa arkea ilahduttavalla asialla”, Kärkkäinen sanoo.

Opintojaksokohtainen ilmoittautuminen tuo joustavuutta opintoihin

Opintojaksokohtaisen ilmoittautumisen myötä opiskelet joustavasti silloin, kun se sopii sinulle parhaiten. Useissa oppiaineissamme voitkin aloittaa opintoja vuoden ympäri. Ilmoittautuminen opintojakso kerrallaan mahdollistaa myös sen, että voit palata täydentämään keskeneräistä opintokokonaisuutta itsellesi sopivana hetkenä. JYU avoimeen olet aina tervetullut jatkamaan opintojasi.

Apua opintokokonaisuuden suorittamiseen ja opintojen suunnitteluun saat oppiaineen yhteyshenkilöiltä. Tutustu opintoja suunnitellessasi myös opinto-oppaan Näin aloitan opintoni -välilehteen, jonne useissa oppiaineissa on kerätty hyödyllisiä tietoja muun muassa opintojen suoritusjärjestyksestä. Katso esimerkkinä liikuntapsykologian Näin aloitan opintoni -välilehti.

Lue lisää toimintatavoistamme: