Opiskelijatarinat

Museologia, Maria Kuula: Perusopinnot valmiiksi töiden ohessa

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Maria Kuula pohti alanvaihtoa ja tarttui Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston museologian opintoihin hetken mielijohteesta. Rakkaus historiaa ja museoita kohtaan tekivät alan valitsemisesta helppoa. Maria löysi opintojen aikana itsestään uusia vahvuuksia ja suunnittelee nyt kesätöiden tekemistä museossa.

Kemia, Emmi Pirttijärvi: ”Avoimessa huomasin, että minähän pärjään yliopistossa!”

Emmi Pirttijärvi valmistui ammattikorkeakoulusta suuhygienistiksi. Viiden vuoden työuran jälkeen hän kuitenkin kaipasi lisätietoa ihmisestä, sairauksista ja lääkkeistä. Yliopisto-opiskelu tuntui kuitenkin epävarmalta, ja avoimen väylä mahdollisti kemian opiskelun ilman paineita. Emmin huolet osoittautuivat turhiksi ja nyt hän opiskelee kemiaa Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

Psykologia, Henri Lepola: Opintoja saa tehdä itsenäisesti ja omien aikataulujen mukaan

Kymmenisen vuotta sosiaalialalla työskennellyt Henri Lepola todellakin pitää opiskelusta. Aiemmalta tutkinnoltaan hän on filosofian maisteri yleisestä kirjallisuustieteestä, minkä lisäksi hän on suorittanut merkittävän määrän opintoja Jyväskylän ja Tampereen avoimessa yliopistossa. Hänen mielestään meistä kukaan ei ole koskaan valmis ihmisenä tai oppijana.

Elina Ahonen, perheopinnot: ”Perhe on iso teema tässä yhteiskunnassa”

Mistä kaikesta vanhemmuus rakentuu, ja mikä kaikki siihen vaikuttaa? Miten vaikkapa omat lapsuusajan kokemukset vaikuttavat vanhemmuuteen? Elina Ahonen täydentää kasvatusalan tutkintoaan perheopintojen perus- ja aineopinnoilla. Ne tarjoavat osaamista ja ymmärrystä aloille, joilla kohdataan erilaisia perheitä ja suunnitellaan perheisiin vaikuttavia toimia.

Milla Junnilainen, orientoivat opinnot toisella asteella: Kokemuksia yliopistokursseista lukioaikana

Orientoivat kurssit tutustuttivat yliopisto-opiskeluun ja antoivat lukiossa vahvistuksen alavalintaan. Nyt luokanopettajaksi opiskeleva Milla Junnilainen tutustui kiinnostaviin aloihin Jyväskylän yliopistossa: ”Nämä kurssit olivat mukavaa vaihtelua lukio-opintojen keskelle". Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kautta tarjolla olevat maksuttomat opinnot soveltuvat toisen asteen opintojen rinnalla tehtäviksi.

Terveystieteet, Helmi Heikkilä: Oma ala vahvistui avoimen yliopiston väyläopinnoissa

Terveystieteet on Helmi Heikkilän juttu. Alan opinnot avoimessa vahvistivat sen, ja osoittivat myös tien tutkinto-opintoihin. Heikkilä opiskeli JYU avoimessa yliopistossa terveystieteiden väyläopinnot työn ohella. Hän sai opinnoista kokemusta akateemisesta opiskelusta ja varmuutta alan valintaan. Tutkinto-opinnot avautuivat hänelle Tampereella.

Nuorisotutkimus ja kasvatustiede, Laura Eskola: Näkökulmia luokanopettajan työhön

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, nuorisotutkimusta ja kasvatustiedettä avoimessa opiskellut Laura Eskola kertoo. Nyt luokanopettajaksi kouluttautuva Eskola on saanut arvokkaita näkökulmia oppilaiden parissa toimimiseen nuorisotutkimuksen opinnoista.