Opiskelijatarinat

Nuorisotutkimus ja kasvatustiede, Laura Eskola: Näkökulmia luokanopettajan työhön

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, nuorisotutkimusta ja kasvatustiedettä avoimessa opiskellut Laura Eskola kertoo. Nyt luokanopettajaksi kouluttautuva Eskola on saanut arvokkaita näkökulmia oppilaiden parissa toimimiseen nuorisotutkimuksen opinnoista.

Kauppatieteet, Mia Keijonen: Ammatillisen koulutuksen kautta yliopisto-opintojen pariin

”Mä oon suorittanut tän elämän vähän epätyypillisessä järjestyksessä: ensin lapset, sitten työt ja nyt vasta koulut”, tilitoimistossa työskentelevä Mia Keijonen kertoo. Korkeakouluopinnoista jo pitkään haaveillut Mia aloitti opintonsa avoimessa yliopistossa aikuisella iällä. Valinta on osoittautunut mieluisaksi, mutta tie yliopisto-opintojen pariin ei ollut se suoraviivaisin. Elämänkokemuksesta on hyötyä opinnoissa.

Aikuiskasvatustiede, Viitasaari: Osaamista ja aikuisena kasvamista

Opiskelu on myös oman elämän koulua. Aikuiskasvatustieteen perusopintoja opiskellessa Minna Rekonen ja Sirpa Pekkarinen oppivat opiskelijoiksi ja jotain itsestään. Viitasaarelle perustettu opintoryhmä tapasi ennen korona-aikaa yhteistyötila Lennättimessä, myöhemmin verkkovälitteisesti.

Erityispedagogiikka: Opintoja omien tavoitteiden sekä lasten ja nuorten vuoksi

Sari Kaunisto ja Pirjo Karttunen tapasivat opintojen parissa Keuruulla. Molemmilla on nyt takataskussaan erityispedagogiikan perusopinnot. Niiden pariin he lähtivät kiinnostuksesta ja tarpeesta uuden oppimiseen. Keuruulle perustettu opintoryhmä palveli heitä hyvin: lähiopetusta oli tarjolla lähellä kotipaikkakuntaa ja alan opinnot tukevat molempia töissään.

Luonnonvarat ja ympäristö, Noora Tiihonen: Kysymykset ihmisen ja luonnon suhteesta innostivat hakemaan yliopistoon avoimen väylältä

Noora Tiihonen kiinnostui ihmisen ja luonnon suhteesta ja löysi avoimesta yliopistosta mahdollisuuden opiskella aihetta tutkintotavoitteisesti. Vuoden kuluttua hän haki opintojensa perusteella avoimen väylältä yliopistoon. Tiihonen opiskelee nykyisin Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Luonnonvarat ja ympäristö -alan tutkinto-ohjelmassa.