Oppiminen ja ohjaus -opintojakso avaa silmiä oppimiseen ja opettamiseen

Oppiminen ja ohjaus -opintojaksolla syvennät ymmärrystäsi oppimisesta ja ohjaamisesta. Saat tietoa erilaisista oppijoista ja oppimisen arviointimenetelmistä ja oivallat oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden.

Oppijoita on erilaisia ja oppimisympäristöjä kaikkialla. Tällä opintojaksolla saat valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisympäristöjä ja ymmärrät oppimisen yksilöllisiä eroja. Oppiminen ja ohjaus -opintojakson avulla sukellat syvemmälle oppimisen teorioihin ja opit tarkastelemaan omia kokemuksiasi tieteellisten käsitteiden avulla. Saat myös eväitä arvioida ja kehittää omaa oppimistasi ja osaamistasi opetus-, ohjaus- ja neuvontatehtävissä. 

”Koska oppijat ovat erilaisia, on tärkeää tunnistaa vastaavasti myös erilaisia tapoja oppia. Opinnoista on hyötyä oppimisen ja oppimaan oppimisen ohjaamiseen eri oppimisympäristöissä ja erilaisten oppijoiden parissa”, kuvaavat opintojakson opettajat Minna Oikari ja Sari Hämäläinen jakson antia.  

He ovat kokeneita kasvatusalan ammattilaisia, jotka ovat opiskelijan tukena ja apuna koko opintojakson ajan. 

Jatkaisitko kasvatustieteen perusopintoihin asti? 

Oppiminen ja ohjaus -opintojakso kuuluu Kasvatustieteen perusopinnot –opintokokonaisuuteen. Voit siis hyödyntää opintosuorituksen, jos haluat jatkaa kasvatustieteen perusopintoihin. 

Opintojakso toimii erinomaisena orientaationa kasvatustieteiden perusopintojen opintokokonaisuuteen ja auttaa jatkamaan opintoja eteenpäin, mutta sen voi suorittaa myös yksittäisenä kurssina.  

Voit tutustua kasvatustieteiden opiskeluun avoimessa yliopistossa oppiaineen omilla sivuilla.  

Keuruulla tarjottaviin avoimiin yliopisto-opintoihin voit tutustua avoimen yliopiston verkkosivuilla.

Kuva: Plush Design Studio