Oppiminen muuttuvassa työelämässä: Minun, sinun vai meidän oppimista?

Tartu ajankohtaisiin kysymyksiin työelämän muutoksista ja osaamisen kehittämisestä! Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa -kurssi pureutuu yhteiskunnan muutoksen prosesseihin ja niiden vaatimaan osaamisen uudistamiseen yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmista. Voit opiskella jakson joko itsenäisesti tai verkkokurssilla, jolla pääset pohtimaan kysymyksiä muiden kurssilaisten kanssa ohjatusti.

”Mitä enemmän pystyin paneutumaan asiaan, sitä enemmän sain siitä irti. Erittäin ajankohtainen aihe opiskella”, totesi Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa -kurssin opiskelija palautteessaan.

Kurssi keskittyy muutokseen ja oppimiseen monimutkaisissa, jatkuvissa ja yhtäaikaisissa muutosprosesseissa. Ne haastavat ja vaativat, mutta myös innostavat ja mahdollistavat. Mitä on oppiminen pirstaloituneen työn maailmassa? Mitä on työn imu? Kuinka oppiminen ja hyvinvointi kuuluvat yhteen? Entä tarvitaanko itseohjautuneisuuden kulta-aikana ohjausta – ja jos, niin millaista?

”Tämän ajankohtaisempaa aihetta saa hakea”

Kurssilla tutustut työelämän ja yhteiskunnan muutokseen ja siinä oppimiseen yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmista. Kurssi on avoin kaikille, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Voit opiskella itsenäisesti omassa rytmissäsi suoritusajan puitteissa tai osallistua ohjatulle verkkokurssille, jolla pohdit kurssin teemoja muiden kurssilaisten kanssa.

”Tämän ajankohtaisempaa aihetta saa hakea. Jaksolla aihetta pääsee tarkastelemaani tieteellistä tietoa omiin havaintoihin ja kokemuksiin peilaten. Opintojakson aikuiskasvatustieteellinen lähestymistapa työelämän muutokseen, työhyvinvointiin ja elinikäiseen oppimiseen on monen opiskelijan mukaan silmiä avaava ja arjen työkaluna hyödyllinen, sillä se tarjoaa moninäkökulmaisesti ja tutkimusperustaisesti uusia näkökulmia sekä edistää kriittistä ajattelua”, kertovat kurssin opettajat Auli Talamo ja Maija Riitaoja.