Osallisuus ja osaaminen esiin varhaiskasvatuksen moniammatillisissa työyhteisöissä

Pedagoginen tiimijohtajuus ja asiantuntijuus -kurssin opiskelet joustavasti verkossa. Kurssilla kehität pedagogista asiantuntijuuttasi ja vahvistat ammatti-identiteettiäsi. Verkkokurssi soveltuu esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajalle tai alaa opiskelevalle. Varhaiskasvatuksen nykyinen tai tuleva osaaja, tervetuloa vahvistamaan tiimijohtamisen taitoja!

”Toimivien työskentelytapojen kehittäminen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen ovat nykypäivän varhaiskasvatuksen tärkeimpiä työelämätaitoja. Jokaisen panos yhteiseen toimintakulttuuriin ja oppimiseen on tärkeää, sillä lasten osallisuuden tukeminen alkaa työyhteisön osallisuuden mahdollistamisesta”, korostaa varhaiskasvatustieteen aineopinnoista vastaava kasvatustieteen tohtori Tiina Lämsä.

Suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu taataan riittävällä ja korkeasti koulutetulla henkilöstöllä sekä toiminnan laadukkaalla kehittämisellä. Tarve erilaisiin ja joustaviin pätevöitymisen reitteihin on kasvava niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Osaamistarpeita on havaittu erityisesti johtajuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin teemojen alueella. Tähän JYU avoimen yliopiston opintojakso Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus (5 op) antaa osaamista, jota alalla tarvitaan.

Vinkkejä moniammatillisten tiimien tukemiseen

Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -opintojaksolla syvennyt tarkastelemaan varhaiskasvatustiedettä pedagogisen johtamisen ja kehittämisen sekä ammatillisten vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta. Lisäksi hankit arviointiosaamista ja tutustut uusimpiin varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteisiin.

Suositulla opintojaksolla pääset tutustumaan uusimpaan tutkimukseen ja mukaan alan huippunimien opetukseen. Kurssin uusitussa videokirjastossa mm.

  • Viestinnän tohtori, tietokirjailija ja toimitusjohtaja Vilja Laaksonen kouluttaa ryhmädynamiikasta ja ammatillisesta vuorovaikutuksesta
  • Tutkijatohtori Soila Lemmetty (JYU) luennoi jatkuvasta työssä oppimisesta ja oppivien työyhteisöjen johtamisesta
  • Varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtajuudesta ovat keskustelemassa apulaisprofessori Elina Fonsén (JYU) ja yliopistonlehtori Tuulikki Ukkonen-Mikkola (JYU)
  • Varhaiskasvatuksen johtamisesta käytännössä saamme esimerkin Laukaan kunnasta. Mukana keskustelussa ovat Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja Anniina Berg (JYU), varhaiskasvatuksen johtaja Maria Kankkio, päiväkodin johtaja Maarit Jokela ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja Noora-Maria Honkaniemi. Laukaan kunnan pedagoginen johtaminen toimii kurkistuksena pedagogisen johtamisen ja tiimityön käytäntöihin.
  • Opintojakson opetuksesta ja pedagogiikasta vastaa yliopistonopettaja ja asiakkuuspäällikkö KT Tiina Lämsä (JYU avoin).

Aineopintoihin kuuluvan opintojakson taustatiedoiksi suositellaan varhaiskasvatustieteen perusopintoja tai esimerkiksi työelämässä hankittua alan tuntemusta. Avoimia yliopisto-opintoja jo suorittaneiden lisäksi jakso sopii esimerkiksi alaa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä jo työelämässä oleville, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan.

”Jakso antaa uusimpaan tutkimustietoon perustuen vinkkejä esimerkiksi siihen, miten jokainen voi omassa työyhteisössään tukea moniammatillisten tiimien osaamista ja työhyvinvointia entisestään. Se soveltuu monipuolisesti sellaiselle varhaiskasvatuksen nykyiselle tai tulevalle ammattilaiselle, joka haluaa vahvistaa ymmärrystä asiantuntijuudestaan ja saada lisää työkaluja pedagogiseen johtamiseen”, Lämsä tiivistää.

Opiskele joustavasti verkossa käytäntöä ja teoriaa yhdistäen

Kurssiin kuuluu reaaliaikainen verkkotapaaminen, jossa pääset keskustelemaan ja pohtimaan koulutuksen sisältöjä yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi kurssiin kuuluu itsenäistä pohdiskelua edellyttävä kirjallinen tehtävä, jossa syvennät osaamistasi reflektoimalla käsityksiäsi ja peilaamalla sisältöjä työelämään.

Ilmoittautuminen VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus -opintojaksolle on auki 26.5. saakka. Tutustu kurssiin tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan opinto-oppaassamme.Tiina Lämsä

Lisätietoja: