Perheiden hyvinvointi keskiöön: Perheopintojen tarjonta JYU avoimessa laajenee

Miten perhe muuttuu? Kuinka perheissä kohdataan? Millaista toimijuutta niissä on? Tuoreeseen perhetutkimukseen perustuvat monitieteiset perheopinnot ovat nyt aiempaa laajemmat. Voit perehtyä meillä perheisiin aina aineopintoihin asti.

Suositut perheopintomme ovat nyt aiempaa laajemmat! Nyt voit opiskella perusopintokokonaisuuden lisäksi myös perheopintojen aineopinnot avoimessa yliopistossa – joustavasti vaikkapa työn ohessa, täysin verkon välityksellä. Voit opiskella myös yksittäisiä perheopintojen kursseja.

Perheopinnoissa yhdistyvät eri tieteenalojen näkökulmat. Perheopintojen opintokokonaisuuksia voit opiskella vain Jyväskylän yliopistossa, joka on vahvan perhetutkimusperinteensä vuoksi niille luonteva kotipaikka.

"Ymmärryksen lisääminen perheistä on tärkeää kaikkina aikoina: perhe on yhteiskunnan peruspilareita. Ymmärryksen lisääminen perheistä on avainasemassa, kun pyritään edistämään hyvinvointia yhteiskunnassa ja ehkäisemään syrjäytymistä. Perheiden eriarvoistuminen sekä nuorten uupumus, pahoinvointi ja väkivallanteot ovat huolestuttavasti nostaneet päätään. Jotta tähän yhteiskunnalliseen kehityskulkuun voidaan puuttua, perheiden hyvinvointi tulee nostaa keskiöön. Tarvitaan laajaa ymmärrystä tämän päivän perheistä ja perheiden tilasta", kehityspsykologian professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Katse perheen sisään ja sen ulkopuolelle

”Perheopintojen aineopinnoissa tarkastellaan muuttuvaa perhettä ja perhearkea, perheen kohtaamista, perheen historiaa, erilaisia perhekulttuureja, seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta perheessä sekä vanhempien toimijuutta erilaisissa perheissä. Lisäksi tuotetaan uuteen tutkimustietoon perustuva kehittämishanke tai kirjallisuuskatsaus”, kertoo opinnoista vastaava opettaja, KT Leena Valkonen.

Aineopinnoissa käsitellään sekä suomalaisia perheitä että kansainvälisiä perhekysymyksiä. Opinnot tarjoavat tietoa perheen sisäisistä prosesseista sekä perheestä yhteiskunnallisessa ja historiallisessa kontekstissa.

Opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana eri alojen asiantuntemusta sekä Jyväskylän yliopistosta että ulkopuolisista asiantuntijaorganisaatioista.

Ymmärrystä perheistä eri aloille ja tehtäviin

Jos tähtäät opintokokonaisuuden suorittamiseen, aloita opintosi perheopintojen perusopinnoista. Niiden jälkeen voit jatkaa opintojasi aineopintoihin. Jo perusopinnoissa tutustut perheeseen monipuolisesti niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Aineopinnot mahdollistavat tiedon ja ymmärryksen syventämisen sekä tarjoavat myös uusia perheteemoja.

Voit opiskella perheopintoihin kuuluvia opintojaksoja myös yksittäisinä kursseina.

Jos kohtaat työssäsi perheitä koskettavia kysymyksiä tai haaveilet työstä perheiden parissa, perheopinnot sopivat sinulle. Perheopintojen tarjoama tieto tuo tärkeitä hyvinvointiin, kasvuun ja yhteiskunnan toimintaan liittyviä näkökulmia eri aloille. Perheopinnot sopivat myös sivuaineeksi eri alojen korkeakouluopiskelijoille.