08.03.2017

Tiedonhankinnan perusteet

1 op, suoritettavissa etäopiskellen 1.3.-26.5.2017

Opintojakso sisältyy kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoon suoritettaviin yleisopintoihin.