Sitran Osaamisen aika -blogi: Jatkuvan oppimisen on oltava koko kansan mahdollisuus

Tulevaisuudessa osaamisen kehittäminen on entistä tärkeämpää niin yhteiskunnan, yritysten kuin yksilöiden näkökulmista. Jotta mahdollisimman moni voisi oppia työelämän edellyttämiä tietoja ja taitoja, tarvitaan Suomeen koulutuksen rahoitusmalli, joka tukee jatkuvaa oppimista. Lue Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkasen blogikirjoitus Sitran Osaamisen aika -blogissa. Sitran tuore raportti jatkuvan oppimisen rahavirroista julkaistiin 3.10.

Jatkuva oppiminen on välttämätöntä työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Joustavia oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla jo nyt. Jotta koulutustarjoajat voivat kehittää tarjontaansa niin, että se palvelee kasvavia osaamisen kehittämisen tarpeita, on rahoitusmallin tuettava kehittämistyötä. 

Jukka Lerkkanen kertoo Sitran Osaamisen aika -blogissa muun muassa jatkuvan oppimisen polarisoitumisesta. Pelkät tehokkaat oppimisen muodot eivät riitä palvelemaan kaikkia oppijoita tai yhteiskunnan tarpeita. Jatkuvan oppimisen tulisi olla koko kansan mahdollisuus. 

”Teksti on julkaistu Sitran Osaamisen aika -blogissa, joka kokoaa näkökulmia elinikäisen oppimisen kannustavuuteen.”

Linkki alkuperäiseen tekstiin: https://www.sitra.fi/blogit/jatkuvan-oppimisen-oltava-koko-kansan-mahdollisuus/

Sitra julkaisi 3.10. Sitran Millä rahalla? -selvityksen, joka tarjoaa katsauksen jatkuvan oppimisen rahavirtoihin suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Linkki raporttiin löytyy täältä: https://www.sitra.fi/julkaisut/milla-rahalla/