Soveltava liikunta: Mahdollista liikkumista, opi uutta avoimessa

JYU avoimen yliopiston soveltavan liikunnan opinnot on kehitetty tuomaan osaamista käytäntöön. Kiinnostavatko liikunnan esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden teemat? Haluatko ymmärtää toimintakyvyn rajoitteiden, vammojen ja sairauksien vaikutuksia fyysiseen toimintakykyyn ja sen arviointiin? Tule avoimeen oppimaan tutkittua tietoa soveltavasta liikunnasta!

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella Soveltavan liikunnan opintoja yhteensä 15 opintopisteen kokonaisuuden. Opinnot sopivat kaikille liikunnasta ja liikunnan soveltamisesta kiinnostuneille.

Opinnot koostuvat kolmesta opintojaksosta, joihin kuhunkin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti JYU avoimen yliopiston opinto-oppaan linkin kautta. Voit suorittaa 15 opintopisteen opintokokonaisuuden haluamassasi järjestyksessä

"Soveltavan liikunnan kursseilla pääset perehtymään soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteisiin esimerkiksi esteettömyyden, saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Kursseilla harjoitellaan myös fyysisen toimintakyvyn ja liikkumisvalmiuksien mittaamista soveltavan liikunnan näkökulmista", kertoo yliopistonopettaja Anni Lindeman.

Valmiuksia soveltavan liikunnan käytäntöjen toteuttamiseen

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan opinnoilla kehitetään kykyä suunnitella ja ohjata liikuntaa henkilöille, joilla on erityistarpeita.

Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa käytännön tehtävissä soveltavan liikunnan parissa niin kouluissa, varhaiskasvatuksessa, järjestöissä, seuroissa kuin harrastustoiminnassakin. Liikuntaa suunniteltaessa ja toteutettaessa soveltamisen tarvetta esiintyy kaikissa ikäryhmissä.

Kaikki soveltavan liikunnan moduulin opintojaksot ovat opiskeltavissa joustavasti verkon välityksellä. Opinnot on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Lisätietoja: