Suunnittele kauppatieteiden opintosi maksuttomalla kurssilla

Mitä kursseja kannattaa opiskella ja missä järjestyksessä? Miten minä voin kehittää opiskelutaitojani? Miten aloitan väyläopinnot tai kauppatieteen/taloustieteen maisteriohjelmaan tähtäävät opinnot? Tule maksuttomalle kurssille suunnittelemaan kauppatieteiden opintojasi.

Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa -kurssi on maksuton kauppatieteiden opiskelua tukeva kurssi, josta jokaisen tutkintotavoitteisesti opiskelevan kannattaa lähteä liikkeelle. Kurssi sopii myös heille, jotka eivät tavoittele hakua tutkintokoulutukseen. Kurssi opiskellaan omaan tahtiin verkon välityksellä, suoritusoikeusajan puitteissa.

Tämä suosittu ja hyödylliseksi koettu kurssi valmistaa opiskeluun avoimessa yliopistossa. Sen aikana pohditaan pienen kirjoitelman muodossa muun muassa omia opiskeluvalmiuksia, omaa opiskelijan polkua sekä sen edistämistä. Samalla myös essee kirjoittamisen muotona tulee tutuksi.

”Esseetä varten oli tehtävänannossa esitetty juuri oikeita kysymyksiä ainakin omalle kohdalleni - esseessä täytyi oikeasti pohtia ja ottaa selvää termeistä, jotka ovat päässeet unohtumaan. Näiden ansiosta en nyt lähde aivan tyhjän päältä opintoihini vaan tiedän hieman jo mitä odottaa”, kurssin käynyt opiskelija kertoo.

Oma suunnitelma ja siitä saatu palaute auttaa valintojen teossa

Kurssiin kuuluu muun muassa opintosuunnitelman tekeminen sekä omien tavoitteiden kirkastamista. Voit palauttaa kurssin yhteydessä todistukset aiemmista opinnoistasi ja saada tietoa siitä, miten voit hyödyntää opintojasi hakutavoitteesi näkökulmasta. Jokainen kurssin opiskelija saa omasta opintosuunnitelmastaan avoimen yliopiston opettajan laatiman palautteen, joka auttaa yhä sujuvampaan opiskeluun.

”Väyläkurssit oli toki valmiiksi valkattu, joka selkeytti asiaa, mutta jokaisen täytyy itse perehtyä opintotarjontaan ollakseen niistä selvillä. Kurssivalinnat olisivat luultavasti muuten huomattavasti tuskallisempia. Kurssi tuki mukavasti tiedonhankintataitoja joka johtaa hyvin opintoihin siten että köydet ovat todellakin omissa käsissä”, toteaa toinen kurssin opiskellut opiskelija.