Taloustiedettä, kasvatustieteitä sekä ympäristö- ja yhteiskuntaosaamista – ota hyöty irti poikkeusajasta

Koronakevät tyhjensi kalenterit harrastuksista, matkoista ja monista muista menoista. Kun arjen toiminnot on saatu rullaamaan etäkouluissa ja -töissä, vapautunutta aikaa voi hyödyntää itsensä kehittämiseen avoimen yliopiston opintojen äärellä.

Tarjoamme avoimia yliopisto-opintoja lähes 50 oppiaineessa. Aloita opintosi tutustumalla esimerkiksi seuraaviin opintotarjontamme poimintoihin:

Taloustieteen tietotaitoa tarvitaan yhteiskunnassa

Taloustieteessä tutustut kuluttajien valintoihin, yritysten käyttäytymiseen ja markkinoiden toimintaan. Taloustiede antaa tarpeellista tietoa ja osaamista työelämässä toimimiseen. Avoimessa yliopistossa voit opiskella taloustieteen perusopinnot (26 op) oman aikataulusi mukaan verkon välityksellä. 

Hanki osaamista kasvatuksen asiantuntijana

Erityispedagogiikka

Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan perusopinnoissa (25 op) ja aineopinnoissa (35 op) perehdyt osallisuuden ja oppimisen tukemiseen. Tutkittuun tietoon perustuvat moniammatilliset opinnot auttavat sinua huomioimaan oppijan yksilölliset tarpeet ja poistamaan oppimisen esteitä.  

Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnoissa tutustut varhaiskasvatustieteeseen, yleiseen kasvatustieteeseen sekä aikuiskasvatustieteeseen. Perusopintojen (25 op) jälkeen voit jatkaa opintojasi kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa.

Varhaiskasvatustiede

Ilmiölähtöinen varhaiskasvatustiede on tiedettä lapsuudesta, jonka keskiössä ovat muun muassa lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutuminen varhaiskasvatuksessa sekä lasten elinolosuhteissa ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Voit aloittaa varhaiskasvatustieteen aineopinnot (35 op), kun olet suorittanut kasvatustieteen perusopinnot (25 op). 

Kiinnostaako elämä, luonto ja ympäristö?

Bio- ja ympäristötieteiden opinnot auttavat ymmärtämään elämän ja ympäristön monimuotoisuutta. Aloita bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoista (25 op), jonka jälkeen voit jatkaa opintojasi Luonnonvarat ja ympäristö -opintokokonaisuuden aineopintojen kursseilla.

Sosiologiasta ja filosofiasta saat näkökulmia yhteiskuntaan

Mikäli yhteiskunnan ilmiöt, rakenteet ja toiminta kiinnostavat, opintotarjontaa löytyy avoimen yliopistosta aina aineopintoihin asti kahdessa eri opintosuunnassa, sosiologiassa ja filosofiassa. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopintokokonaisuus (25 op) on näille opintosuunnille yhteinen perusta.