Kaikille avoin ja maksuton tutustumiskurssi modernin fysiikan ilmiöihin

Fysiikasta kiinnostunut, meillä on sinulle iloisia uutisia! Syksyn myötä opintotarjontamme täydentyy kaikille avoimella ja maksuttomalla Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi -kurssilla, joka antaa vastauksia populaarin fysiikan tiedonnälkään. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan syyskuussa.

Modernin fysiikan tuntemus kuuluu yleissivistykseen. Se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sen pohjalta voidaan ratkoa energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmaston lämpenemisen haasteita. Tästä huolimatta esimerkiksi lukion opetussuunnitelmassa modernin fysiikan sisältöjä on vielä perin vähän klassisen fysiikan sisältöjen painottuessa.

Jyväskylän yliopiston Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi -kurssi (2 op) pyrkii täyttämään tätä aukkoa johdattamalla opiskelijan modernin fysiikan eri osa-alueisiin ja teknologisiin sovelluksiin.

Ymmärrä nykyteknologian taustalla olevaa fysiikkaa

”Kurssilla tarkastellaan kvanttimekaniikan sekä erityisen ja yleisen suhteellisuusteorian peruskäsitteitä yhdistämällä oppikirjafysiikkaa aikakauslehdistä tuttuun populaariin fysiikkaan. Kurssilla tutkitaan lapsenomaisella kiinnostuksella yleistajuisia fysiikan kysymyksiä, kuten voiko hiukkanen olla kahdessa paikassa yhtä aikaa tai onko kaikkialla universumissa sama nykyhetki”, kertoo kurssin opettaja, professori Pekka Koskinen.

Kurssin suoritettuasi osaat hahmottaa fyysistä todellisuutta kvanttimekaniikan näkökulmasta sekä kvanttimekaniikan todennäköisyystulkinnan periaatteita. Lisäksi opit muun muassa kuvailemaan Einsteinin suhteellisuusperiaatteen kosmologisia seurauksia.

Kurssi tarjoaa myös ymmärrystä nykyteknologian taustalla olevaan fysiikkaan:

”Nykyään esimerkiksi sanaa “kvantti” käytetään puhtaasti myyntitarkoituksessa, sillä terminä se ei aukea monellekaan lukijalle. Lisäksi esimerkiksi lehtien tiedeuutisissa hehkutetaan kvanttitietokoneita, mutta tiedätkö, mihin niiden toiminta oikein perustuu? Tällä kurssilla hankit muun muassa näihin teemoihin liittyvää yleissivistystä, josta on hyötyä kaikilla teknologian aloilla”, Koskinen sanoo.

Esimerkiksi lehtien tiedeuutisissa hehkutetaan kvanttitietokoneita, mutta tiedätkö, mihin niiden toiminta oikein perustuu? Tällä kurssilla hankit muun muassa näihin teemoihin liittyvää yleissivistystä, josta on hyötyä kaikilla teknologian aloilla.

Ilmoittaudu mukaan syyskuussa, maksutta

Kurssi on jo aiemmin kuulunut toisen asteen opiskelijoille suunnattuun opintotarjontaamme, ja se sopiikin loistavasti esimerkiksi toisen ja kolmannen vuoden lukiolaisille. Nyt haluamme tarjota opiskelumahdollisuuden laajemmin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

”Kurssi sopii uteliaalle ihmiselle, jonka sisällä elää pieni filosofi ja joka haluaa tietää, miten luonto oikeasti nykytiedon valossa toimii. Ei myöskään haittaa, jos aiemmista fysiikan opinnoista on kulunut jo hieman aikaa. Tietyt fysiikan periaatteet on hyvä olla hallussa, mutta joiltakin osin on jopa hyvä, mikäli ei ole liian kiintynyt fysiikan klassisiin käsitteisiin - monet niistä laitetaan nimittäin tällä kurssilla romukoppaan!”, Koskinen sanoo.

Kurssi ei painotu matemaattisiin sisältöihin, joskin derivaatan, integroinnin ja vektoreiden hallinta auttaa parhaiden oppimistulosten saavuttamisessa. Laajuudeltaan kurssi on kaksi opintopistettä, ja voit suorittaa sen joustavasti katsomalla videoluentoja ja tekemällä itsenäisesti erilaisia tehtäviä verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Ilmoittautuminen syksyllä opintotarjontaamme tulevalle kurssille aukeaa 1.9.2021. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: