Opetus-, ohjaus- ja psykologian ala: Millaista osaamista sinä tarvitset?

Toimitko opetus-, ohjaus- tai psykologian alalla? Me haluamme kehittää opintotarjontaamme yhä paremmin sinun tarpeitasi vastaavaksi. Kiinnostaako aivotutkimus tai kestävä kehitys? Entä laaja-alaisen osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen? Vastaa osaamistarpeita kartoittavaan kyselyymme: autat meitä kehittämistyössä ja voit voittaa opintolahjakortin avoimeen yliopistoon.

Monitieteinen oppiminen ja opetus, aivotutkimus, hyvinvointiosaaminen. Siinä muutamia Jyväskylän yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen vahvuuksia, joita haluamme jatkossa tarjota yhä laajemmalle opiskelijakunnalle muun muassa avoimen yliopisto-opetuksen avulla. 

Suunnittelemme Jyväskylän yliopiston tiedekuntien ja avoimen yliopiston yhteistyössä opintotarjontaa hyvinvoinnin, aivotietämyksen, kestävän kehityksen ja laaja-alaisen osaamisen edistämiseksi.

Jotta opintomme palvelevat opetus-, ohjaus- ja psykologian aloilla työskentelviä ja niille tähtääviä mahdollismman hyvin, kartoitamme alojen osaamistarpeita kartoituskyselyllä. Vastaa ja vaikuta! Voit voittaa opintolahjakortin avoimeen yliopistoon.

Tuore tieto käytäntöön ja vaikuttamaan

Avointen yliopisto-opintojen kehittäminen on tärkeä keino saada tuore tutkimustieto vaikuttamaan niin yksilöiden, organisaatioiden, yhteiskunnan ja globaalin toiminnan tasoilla. 

”Osaamisen kehittäminen on niin itsen kuin oman työn kehittämistä. Se vaikuttaa siellä missä sinä ja työsi vaikutatte. Sen avulla luodaan opetus-, ohjaus- ja psykologian aloilla muun muassa hyvinvointia ja koko yhteiskunnan tulevaisuutta. Me Jyväskylän yliopistossa haluamme tarjota vahvuusalueiltamme tietoa ja osaamista, jota nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan. Laadukas ja tuore tutkittu tieto on tarjolla myös kaikille avoimissa opinnoissa”, sanoo avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Mirva Huovinen.