Opiskele terveystietoa joustavasti verkossa

Terveystiedon opinnoissa kehität asiantuntemustasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin, sekä pedagogisiin ratkaisuihin. Keväästä 2023 alkaen opinnot voi suorittaa kokonaan verkko-opintoina.

Terveystiedon opinnot on suunnattu erityisesti terveystiedon opettajan kelpoisuutta tavoitteleville henkilöille, lasten ja nuorten parissa toimiville opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, mutta myös kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terveystiedon opinnoissa kehität asiantuntemustasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin, sekä pedagogisiin ratkaisuihin. Opinnoissa yhdistyy pedagoginen osaaminen, sisällöllinen osaaminen, eettinen osaaminen, toimintaympäristön tuntemus ja tutkiva työote. 

”Terveystiedon perus- ja aineopinnoissa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä, joita opiskelija voi jalostaa omaan terveystiedon opetukseensa. Opintojen aikana myös laaditaan konkreettisia tunti- ja jaksosuunnitelmia terveystiedon opettajan käyttöön”, kertoo yliopistonopettaja Mari Laine.

Aloita vaikka heti

Terveystiedon perusopintojen ja aineopintojen opiskelu on joustavaa ja helposti mukautettavissa omaan elämäntilanteeseen. Keväästä 2023 alkaen terveystiedon opinnot on mahdollista opiskella kokonaan verkko-opintoina. Voit ilmoittautua mukaan ja aloittaa opinnot ympäri vuoden!

Meillä voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa tai opintovapaalla ja saada kelpoisuuden terveystiedon opettamiseen opiskelemalla monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Lisätietoja opinnoista