Tiedustelua tekevät muutkin kuin valtiot – avoimen yliopiston uutuuskurssilla tutustut tiedustelun perusteisiin

Uutuuskurssi Johdatus tiedusteluun (2 op) on avattu Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Vapaasti suoritettava maksuton verkkokurssi sopii kaikille tiedustelusta, kansainvälisestä turvallisuudesta ja tiedonhankinnasta kiinnostuneille.

Jännitteinen maailmantilanne on lisännyt kiinnostusta tiedusteluun osana kansainvälistä turvallisuutta. Mitä tiedustelu oikeastaan on ja miten se eroaa vakoilusta? Entä miten tiedustelu toimii?

Avoimen yliopiston syksyn uutuus, Johdatus tiedusteluun, on joustava 2 opintopisteen verkkokurssi, jonka kuka tahansa voi suorittaa maksutta. Ilmoittaudu nyt:

Valtioiden yksinoikeus tiedusteluun on mennyttä maailmaa

”Valtiollinen tiedustelumonopoli on kokenut murroksen, ja nykyään merkittäviä toimijoita tiedustelun kentällä ovat esimerkiksi yritykset”, kertoo yliopistonopettaja Jyrki Isokangas, FM, eversti evp.

Tiedonvälityksen digitalisaatio ja avointen lähteiden monipuolistuminen on tuonut tiedonkeruun myös yksittäisten harrastuneiden kansalaisten ja ryhmien ulottuville.

Tiedustelutietoja on käytetty paitsi perinteisen päätöksenteon tukemiseen, myös informaatiovaikuttamiseen ja jopa operaatioiden ennaltaehkäisyyn

”Venäjän Ukrainassa aloittaman laajamittaisen hyökkäyksen myötä valtiolliset tiedustelupalvelut ovat olleet paljon aikaisempaa avoimemmin esillä. Samalla olemme nähneet tiedustelupalveluiden lisäksi paljon erilaisia tiedusteluanalyysiä tekeviä tutkimusorganisaatioita ja harrastajaryhmiä. Tiedustelutietoja on käytetty paitsi perinteisen päätöksenteon tukemiseen, myös informaatiovaikuttamiseen ja jopa operaatioiden ennaltaehkäisyyn”, kuvaa Isokangas.Jyrki Isokangas

Kyberturvallisuudesta tiedusteluun

Uutuuskurssi pitää Isokankaan mukaan sisällään perusasiat siitä, mitä tiedustelu on ja miten se toimii. Lisäksi kurssilla puhutaan avointen lähteiden turvallisesta hyödyntämisestä.

”Käymme läpi, mitä jokaisen olisi hyvä huomioida, kun hakee tietoa avoimista lähteistä. Tähän liittyy niin turvallisuuden näkökulmia kuin tiedon luotettavuuden arviointia.”

Johdatus tiedusteluun -kurssin sisältö on luontevaa täydennystä suositulle Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssille. Näiden kahden kurssin avulla on mahdollista ymmärtää entistä paremmin digitaalisen yhteiskuntamme turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kansalaisen kyberturvallisuus oli vuonna 2022 Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kaikkein suosituin – ja niin ikään maksuton – kurssi. Se toteutettiin Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskoulutus MPK:n yhteistyönä.

Tiedusteluopetus on keskeinen osa Turvallisuus- ja strateginen analyysi -maisteriohjelmaa (120 op) Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Tiedekunnassa on vuosittain haettavana myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille tarkoitettu maksullinen Turvallisuuden ja strategisen analyysin opintokokonaisuus (25–30 op).

Tutustu aiheeseen lisää

  • Isokangas, J. (toim.). (2023) Tiedustelun maailma: Kiina: Tiedusteluanalyysi I -kurssin raportteja. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja, 99. Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta. URN:ISBN:978-951-39-9604-8
  • Isokangas, J. (toim.). (2023) Tiedustelun maailma: Muuttuva tiedustelu: Tiedusteluanalyysi I -kurssin raportteja. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja, 98. Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta. URN:ISBN:978-951-39-9603-1