Tutkittua tietoa kestävästä kehityksestä: Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet -kurssi

Mitä on kestävä kehitys? Kuka siitä päättää ja missä? Missä menee uusiutumisen raja? Millaisia taloudellisia ulottuvuuksia luonnonvaroilla on? Tule Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet -kurssille ja opi. Tälle kurssille ei ole pohjatietovaatimuksia.

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet –kurssilla (3 op) saat läpileikkauksen luonnonvarojen kestävästä käytöstä, tutustut luonnonvaroihin ja opit kestävän kehityksen tärkeät perusteet yhdessä opiskelijakollegojen kanssa. Voit suorittaa opintojakson täysin verkon välityksellä. Ilmoittaudu mukaan!

”Miten luonnonvarojen käyttöä mitataan? Kuka sitä tekee ja miksi? Miten populaatiodynamiikka liittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön? Mikä on IPBES, miten se ja luonnon monimuotoisuus liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön? Tällä kurssilla tutustut myös moniin eri tahoihin ja sopimuksiin, jotka ohjaavat poliittista päätöksentekoa ja vaikuttavat luonnonvarojen käyttöön. Ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa maapallon tilaan ja luonnonvarojen käytön kestävyyteen”, toteaa kurssin opettaja Saana Kataja-aho.

Laajenna ymmärrystäsi kestävästä kehityksestä monitieteisesti

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet -kurssi on yksi uuden monitieteisen Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -opintojen opintojaksoista. Tässä opintokokonaisuudessa voit valita useiden eri tieteenalojen vastuullisuutta käsittelevistä opintojaksoista ne, jotka parhaiten sopivat sinun opintosuunnitelmiisi. Mukana on niin bio- ja ympäristötieteiden, kemian, yhteiskuntatieteiden kuin kauppatieteidenkin opintojaksoja.

Näistä opinnoista saa tiukkaa tietoa siitä, mitä elämä maapallolla on ja kuinka se voisi jatkua vielä pitkään tuleville sukupolville. Meidän ympäristömme on myös tulevien sukupolvien ympäristö.

 Kuva: Aaron Burden