Tutustu asiantuntijuuteen, ota toimijuus haltuun aikuiskasvatustieteen verkkokurssilla

Mitä asiantuntijuus on? Mitä ammatillisella toimijuudella tarkoitetaan? Tule mukaan Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen -verkkokurssille. Opit uutta tutkittuun tietoon perustuen.

Miten asiantuntijaksi kehitytään? Mitä toimijuus on? Ota selvää kevään aikana, ilmoittaudu Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen -verkkokurssille viimeistään 7.3.2021. Kun ymmärrät asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden ilmiöinä, pystyt tukemaan niiden kehittämistä ja hyödyntämistä.

Aikuiskasvatustieteen perusopintoihin kuuluvalle kurssille ei ole esitietovaatimuksia, ja oppimateriaalit sekä opetus ovat suomen kielellä. Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. 

Kurssi sopii kaikille osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisestä kiinnostuneille, sekä organisaatioiden että yksilöiden näkökulmista. Opintojakso johdattaa aiheeseen niin HR-ammattilaiset kuin aikuiskasvatustieteen parissa aloittelevatkin opiskelijatkin.

”Verkkokurssin käytyään opiskelija osaa tarkastella asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden monimuotoisia ilmiöitä käytännössä sekä tunnistaa mahdollisuuksia niiden tukemiseen. Kurssilla opiskellaan itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä tutustuen näihin käsitteisiin niin teorian, itse etsityn materiaalin kuin omien kokemusten kautta”, kertoo kurssin opettaja Maija Riitaoja.

Tämän opintojakson voi opiskella vaihtoehtoisesti itsenäisesti oppimistehtävänä.

Verkkokurssilla opiskelemalla saat oppimisen tueksi ja inspiraatioksi opiskeluryhmän ja opettajan ohjaamat kurssitapaamiset.