Uudet opetussuunnitelmat: avoimen yliopiston opetusohjelmat esillä kesäkuun alussa

Avoimessa yliopistossa aherretaan parhaillaan opetusohjelmien laatimisen parissa. Jyväskylän yliopiston uudet opetussuunnitelmat on hyväksytty, ja avoimen yliopiston opetuksen toteutus suunnitellaan niihin pohjautuen. Opetusohjelmiin pääsette tutustumaan kesäkuun alussa, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa.

Jyväskylän yliopiston uudet opetussuunnitelmat vuosille 2020–2023 näkyvät myös avoimessa yliopistossa monin paikoin uudistuneina sisältöinä ja rakenteina opintokokonaisuuksissa ja opintojaksoilla.

Uusien opetussuunnitelmien mukaisiin opintoihin voi ilmoittautua 1.8.2020 alkaen.

Syksyn opintoihin voi tutustua kesäkuun alussa. Avoimen yliopiston opetustiimien laatimat opetusohjelmat tulevat näkyviin oppiaineiden verkkosivuille.

Opetusohjelmiin tutustuessasi havaitset joitain muutoksia. Elokuun alusta alkaen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnoissa painottuu yhä vahvemmin hyvä ja opiskelua tukeva ohjaus. Tämä muuttaa opintoihin ilmoittautumisen käytäntöä ja kannustaa opiskelijoita suunnittelemaan ja ajoittaman opintonsa juuri omaan arkeen sopiviksi.

Jatkossa opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti, tarkemmin siihen opintojakson suoritustapaan, jolla kyseisen kurssin opiskelet – tästä uudistuksesta voit lukea uutisestamme.

Mitä uudella opetussuunnitelmalla tavoitellaan?

Uusien opetussuunnitelmien tavoitteena on varmistaa, että Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus kehittyä vastuullisiksi asiantuntijoiksi ja vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opetussuunnitelma perustuu Jyväskylän yliopiston strategiaan.

Opetussuunnitelmat on laadittu yliopiston tiedekunnissa osaamisperustaisesti, ja tavoitteena on osaamisen systemaattinen syventyminen opintojen edetessä. Avoimessa yliopistossa opiskellaan tutkinnon osia tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisesti joko yksittäisinä opintojaksoina tai opintokokonaisuuksina.

”Avoimen opinnot on suunniteltu niin, että niitä on mahdollista suorittaa joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa. Uusissa opinto-ohjelmissamme laadukas ohjaus ja opiskelijoiden tukeminen ovat nyt erityisen tärkeitä asioita. Haluamme tarjota yhä paremman oppimiskokemuksen opiskelijoillemme”, sanoo avoimen yliopiston pedagoginen johtaja Anna Kaikkonen.

Avoimen väylältä tutkintokoulutukseen

Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakea myös tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Ensimmäistä korkeakoulututkintoa tavoittelevat voivat opiskella avoimen väylällä.

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto, voit opiskella avoimessa yliopistossa joko osaamisesi täydentämiseksi tai tutkintotavoitteisesti esimerkiksi maisteriohjelmaan hakemista varten.

Opiskele opinto-oikeusaikasi rajoissa

Tämänhetkisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja voi suorittaa voimassa olevana opinto-oikeusaikana. Tarkista kuitenkin tarvitsemasi opintojakson suorittamisen mahdollisuus ja ilmoittaudu mukaan niin, että ehdit suorittaa sen opinto-oikeusaikasi puitteissa.

  • Kannustamme opiskelemaan mieluummin ajoissa kuin viime tipassa, jotta opiskelijamme saavat tavoittelmansa opinnot varmasti suoritettua. Syksyn opintojen tarjonta on nähtävillä kesäkuun alussa.

Oma opinto-oikeusaika kannattaa nyt tarkistaa Korppi-opintotietojärjestelmästä ja ajoittaa opintojen suorittaminen sen rajoihin. Näin suunniteltu opintokokonaisuus on mahdollista saada valmiiksi sen aloitusajankohtana voimassa olleen opetussuunnitelman mukaisesti.

  • Opintotietojärjestelmään voit kirjautua JYU:n käyttäjätunnuksellasi