Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin: Teknologiasta vastauksia ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin

Teknologia on osa elämäämme - enenevissä määrin myös osa vanhustyötä ja vanhusten arkea. Teknologian hyödyntäminen edellyttää myös eettistä pohdintaa, mistä voi lukea tuoreesta blogikirjoituksesta. Uusi oppilaitosyhteistyössä toteutettava Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjotin tarjoaa mahdollisuuksia perpehtyä ihmisen ikääntymiseen monista eri näkökulmista.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston gerontologian opettaja Päivi Eskola ja Diakonia-ammattikorkeakoulun terveysalan lehtori Maaria Kokkonen pohtivat hyvinvointiteknologian ja eettisyyden teemoja yhteisessä blogikirjoituksessaan Dialogissa.

He muistuttavat, että teknologia tarjoaa ratkaisuja, mutta sen hyödyntämisen lähtökohdaksi pitää asettaa iäkkään henkilön itsemääräämisoikeuden ja omatoimisuuden tukeminen ja lisääminen, palvelun parantaminen sekä henkilöstön työn kehittäminen ja vahvistaminen. Ilman eettistä pohdintaa teknologian hyödyllisyydestä ei ole varmuutta ikäihmiselle tarjottavien palveluiden kokonaisuudessa. 

Lukuisia näkökulmia ihmisen ikääntymiseen

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun uudella Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimella on vanhustyön kehittämistä voi tarkastella lukuisista eri näkökulmista oman tai työyhteisön tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. 

Ikääntymistä ja arkea käsitteleviä opintojaksoja on Vanhustyön korkeakouluopintojen tarjottimella tarjolla yhteensä noin 40 opintopisteen verran kaikille avoimina opintoina. Tarjottimen opintojaksoista voi valita itselleen sopivimmat. Valtaosa opinnoista on suoritettavissa verkon välityksellä.