Millaista koulutusta Jämsässä ja sen lähialueilla tarvitaan? Vastaa koulutustarvekyselyyn ja vaikuta!

Kehitämme avointen korkeakouluopintojen alueellista tarjontaa ja kartoitamme Jämsän ja sen lähialueiden koulutus- ja osaamistarpeita. Vastaamalla kyselyyn sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Jämsässä ja lähialueilla tarjottaviin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoihin.

Avoimen korkeakoulutuksen kautta voit täydentää osaamistasi joustavasti ja halutessasi tähdätä tarvitsemaasi tutkintoon. Kehittämällä alueellisesti avointen korkeakouluopintojen tarjontaa, voidaan vastata muuttuviin työelämä- ja osaamistarpeisiin. Oikeanlainen ja alueellisesti räätälöity osaaminen tukee työllisyyttä ja elinvoimaisuutta myös kasvukeskuksista kauempana olevilla alueilla.

Kerro, millaista osaamista alueella tarvitaan

Millaista osaamista Jämsän ja lähialueen työmarkkinoilla tarvitaan? Millaisia opintoja sinä toivoisit alueen opintotarjontaan avoimen korkeakoulutuksen osalta? Haluaisitko opiskella liikunta- ja terveystieteitä, kauppatieteitä tai informaatioteknologiaa? Hyödyttäisiinkö alueellasi humanististen alojen tai kasvatustieteen tietotaidosta? Koulutustarpeita selvittävässä kyselyssämme voit kertoa mielipiteesi sinua kiinnostavista oppiaineista sekä opiskelutavoista.

Opiskeltavat alat ovat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintotarjonnasta. Vastauksien pohjalta oppilaitokset pystyvät suunnittelemaan ja tarjoamaan kysyntään ja tarpeisiin vastaavaa koulutusta Jämsään ja sen lähialueille.

Vastaa kyselyyn 9.5. mennessä

Koulutustarvekyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna 9.5.2021 saakka.