13.11.2018

Verkkokurssilta opiskelutaitoja ja tukea aikuisopiskelijan arkeen

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi, auttaa vahvistamaan akateemisia opiskelutaitoja sekä opiskelijan hyvinvointia ja itsetuntemusta. Siltä saat ohjausta opintojen suunnitteluun. Kurssi pidetään kokonaan verkossa ajalla 31.10.–9.12. Ilmoittaudu mukaan 24.10. mennessä.

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (HYVY, 2 op) sopii yliopisto-opintoja aloittaville tai suunnitteleville, tutkintotavoitteisille ja opinnoissaan jumiutuneille.

Kurssilla vahvistat opiskeluhyvinvointiasi, kehität akateemisia opiskelutaitojasi, syvennät itsetuntemustasi sekä saat ohjausta opintojen suunnitteluun. Pääset vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden aikuisopiskelijoiden kanssa. 

Kurssin sisältöön kuuluvat mm. seuraavat teemat: 

  •  minäpystyvyys: omat uskomukset itsestä oppijana 
  • yliopisto-opinnoissa tarvittavat akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku
  • opintojen ja ajankäytön suunnittelu: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen
  • opiskelustressi: stressinkäsittely ja palautuminen 

Kurssi hyväksiluetaan Jyväskylän yliopiston kaikkiin tutkintoihin joko yleisopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Esim. kasvatustieteiden, psykologian, viestintätieteiden, liikuntatieteiden ja terveystieteiden tutkinnoissa HYVY-kurssi on yleisopintokurssi. 

Kurssin kuvaus ja aikataulu. Kurssi pidetään kokonaan verkossa ajalla 31.10.9.12. 

Ilmoittaudu Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -kurssille.  Ilmoittautuminen on auki 24.10. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.saakka. 

Lisätietoa: Yliopistonopettaja Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, p. 040 805 4408