Vinkit verkkotenttiin

Kaipaatko vinkkejä tenttikirjallisuuden lukemiseen? Mietityttääkö verkkotentin suorittaminen? Katso alta ohjeita ja neuvoja verkkotenttiin ja onnistu opinnoissasi!

Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä omalta tietokoneelta määrättynä ajankohtana. Verkkotentin aikana sinulla on tyypillisesti kaikki tenttiaineisto käytettävissäsi, mutta vastausajan rajallisuuden vuoksi sisällöt on hyvä hallita jo ennen tenttiä.

”Tenttikysymykset on muotoiltu siten, ettei aineiston tietoja käytetä suoraan vaan tarkoitus on soveltaa kurssin aikana opittua tietoa. Tenttiin vastatessaan opiskelija siis kertaa ja työstää osaamistaan”, sanoo Anna Kaikkonen, JYU avoimen yliopiston koulutusvarajohtaja ja yliopistonopettaja.

Verkkotenttiohje lyhyesti

 • Merkitse tenttiajankohta kalenteriisi.
 • Hanki opiskelumateriaali.
 • Lue tenttiin.
 • Tutustu tenttimisen teknisiin ohjeisiin.
 • Osallistu tenttiin opettajan ilmoittamana ajankohtana.
 • Palauta tenttivastaus ajoissa ja jää odottamaan arviointia.
 • Onnittele itseäsi suorituksestasi!

Vinkkejä tenttikirjallisuuden lukemiseen

Tarvittava lähdekirjallisuus kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen tenttiä. Tarkista, löytyykö kirjallisuus Jyväskylän yliopiston kirjastosta, sen e-aineistosta tai omasta lähikirjastostasi.

Tenttiin määritelty lähdekirjallisuus voi aluksi tuntua laajalta, minkä vuoksi lukemisprosessia kannattaa jaksottaa esimerkiksi seuraavien vaiheiden avulla:

 • Etsi ensin tekstin ydinajatukset ja luo itsellesi yleiskäsitys kirjasta tai artikkelista, sen tavoitteista ja aiheista.
 • Tee muistiinpanoja esimerkiksi ranskalaisin viivoin tai käsitekartan avulla.
 • Silmäile ja tutustu teoksen sisällysluetteloon, esipuheeseen, yhteenvetoihin yms.
 • Lue materiaali kokonaisuudessaan.
 • Kertaa lopuksi omat muistiinpanosi ja teoksen keskeiset sisällöt.

”Lukulistalla voi olla myös vieraskielistä kirjallisuutta, jonka lukemiseen on hyvä varata aikaa. Yksittäisiin sanoihin ei kannata jäädä jumiin, sillä myös vieraskielistä kirjallisuutta lukiessa tärkeintä on pyrkiä ymmärtämään tekstin ydinsisältö ja keskeisimmät käsitteet. Internetistä löytyy monia maksuttomia sanakirjoja, joita avainkäsitteiden määrittämisessä voi hyödyntää”, Kaikkonen vinkkaa.

Tarvittaessa olet myös lämpimästi tervetullut avoimen yliopiston viestintä- ja kielitaitoa kehittäville kursseille.

Verkkotentissä vastaaminen

Verkkotentin voit tehdä valitsemassasi paikassa. Varmista kuitenkin, että työskentelytila on rauhallinen ja että verkkoyhteys on varma ja riittävän nopea. Muistathan myös, että kyseessä on yksilösuoritus. Saat käyttää tentissä kurssin lähdekirjallisuutta ja mahdollisia muita materiaaleja, mutta voit kommunikoida muiden ihmisten kanssa vasta tenttitilanteen jälkeen.

”Verkkotentissä voi olla erityyppisiä sisältöjä, kuten monivalintatehtäviä ja esseekysymyksiä. Erityisesti esseekysymysten vastauksissa on hyvä hyödyntää kaikkia tenttikirjallisuuden materiaaleja soveltuvin osin sekä tarvittaessa viitata niihin tekstissä. Esitä asiat kuitenkin aina omin sanoin plagioimista välttäen”, Kaikkonen sanoo.

Kirjoittaessasi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että jäsentelet vastauksen selkeästi, määrittelet käsitteet täsmällisesti ja perustelet omat väitteesi. Tenttitilanteessa sinun kannattaa myös rytmittää työskentelyä ja seurata ajan kulumista, että ehdit varmasti palauttaa vastauksesi ajallaan.

Näet kurssin Moodle-sivulta oppiaine- ja kurssikohtaiset ohjeet, kuten lähteiden ja lähdeviitteiden käyttöä koskevat tarkemmat ohjeistukset. Tutustuthan myös näihin ohjeisiin jo hyvissä ajoin ennen tenttiä.