Work Goes Happy: Ihminen on parhaimmillaan ollessaan ihminen

Work Goes Happy -tapahtumassa vietettiin päivän verran hyvän työelämän asialla. Asiantuntijapuheenvuoroissa esillä olivat mm. Työelämänkehittäminen, arvot, työhyvinvointi ja johtaminen. Avoimen yliopiston puheenvuoron piti opettajamme Kirsi Saurén. Hän ennusti ihmisyyden vallankumousta. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen puolestaan kannusti tuunaamaan työtä.

”Ihminen on parhaimmillaan ollessaan ihminen. Meidän ei kannata kilpailla robottien kanssa”, totesi avoimen yliopiston opettaja Kirsi Saurén. Tekoäly tulee, se on tullut jo. Robotit ovat ehdottoman tehokkaita ja virheettömiä siinä mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Niitä kannattaa hyödyntää.  

Ihmisyyden vallankumous ei ole itsestäänselvyys. Se vaatii meiltä tietoista muutosta. Ihmisyyden hyödyntämisessä työelämässä tarvitaan kunnioitusta ja tilaa olla ihminen, palautetta ja asioille suunta. Se tarkoittaa uudenlaista johtamista ja työkulttuuria – lupaa olla ihminen.  

Keskeistä ihmisyydessä ovat tunne, mieli ja tahto. Ne ovat meidän työelämässäkin vahvuutemme, jotka parhaimmillaan saavat aikaan luottamusta ja jaettua kokemusta. Tuloksiakin.  

Johtamiselta Ihmisen toimijuus ja osallisuus edellyttävät toimintaa, kohtaamista, arvostusta sekä kohtuullista ja perusteltua mittaamista – luopumista teknokraattisen ihmiskäsityksen kahleista.  

”Robotiikka antaa meille mahdollisuuden olla ihmisiä. Ihmiselle robottimainen käytös on todella raskasta. Jos me lähdemme tavoittelemaan robotin kaltaista tehokkuutta, tuotamme tehottomuutta”, Kirsi Saurén sanoo. Hän opettaa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa aikuiskasvatustiedettä ja henkilöstöjohtamista.

Arvot, tarpeet ja vahvuudet työn mielekkyyden ytimessä 

Tarve työelämän muutokselle on olemassa ja huomattu. Sitä tutkitaan ja sen eteen myös toimitaan. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa työssäjaksaminen ja työhyvinvointi, työn merkityksellisyys ja onnellisuus, jotka olivat esillä myös Work Goes Happy -tapahtumassa. 

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori ja sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen kehotti puheenvuorossaan etsimään työhön uusia näkökulmia yksilöllisesti ja yhdessä muiden kanssa. Työtä tuunaamalla siitä voi tehdä mielekkäämpää. Se on mahdollista kaikenlaisissa töissä.  

Tuunaaminen voi olla uudenlaisia työtapoja ja rutiineja, erilaisten ihmisten kanssa keskustelua tai vaikkapa keinoja saada paremmin palautetta. 

Työn mielekkyyden ja työn tuunaamisen ytimessä ovat arvot, tarpeet ja vahvuudet. Niiden vahvempi tuominen omaan työhön on mahdollista myös ilman suurta työnkuvan muutosta. Kyse voi olla pienistäkin asioista arjessa. Arvojen toteuttamisella, tarpeiden huomioon ottamisella ja vahvuuksien hyödyntämisellä saavutetaan onnellisempia työntekijöitä, tehokkaampaa työtä ja parempaa työelämää.  

Hakanen kannusti pohtimaan työtä ja sen tuunaamista oman ajattelun, työn rajojen ja sisällön sekä työn sosiaalisten piirteiden näkökulmista. Kuinka omaan arkeen voi tuoda innostavia ja itselle merkityksellisiä asioita? Voisiko vaikkapa arjessa kohdattavien ihmisten avulla saada työhön uusia näkökulmia? Uudet haasteet ja roolit monesti innostavat, kunhan voimavarojen ja vaatimusten tasapaino pysyy kunnossa. 

Keskittyminen työn esteisiin on lopulta heikompi keino vaikuttaa työn mielekkyyteen kuin omien ja sosiaalisten voimavarojen tuunaaminen tai työn haasteiden ja roolien uudistaminen.

Jari Hakanen Work Goes Happy.jpg