Yhteistyötä vapaan sivistystyön kentällä: kumppanuudet kehittävät avointa yliopisto-opetusta

Avoin yliopisto palvelee laajasti ja suuntaa tulevaan. Tärkeä osa toimintaa ovat kumppanuudet yhteistyöoppilaitosten kanssa. Avoimen yliopiston väki ja vapaan sivistystyön edustajat kohtasivat tammikuun puolivälissä sparrauspäivässä Laukaan Peurungassa.

Useat vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoja osana omaa toimintaansa. Näin avoimet yliopisto-opinnot tavoittavat kaiken ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita joka puolilla Suomea. 

Kumppanuus yhteistyöoppilaitosten kanssa on konkreettista ja hyödyttää molempia osapuolia sekä opiskelijoita. Siksi avoin yliopisto haluaa kuulla vapaan sivistystyön oppilaitosten ääntä kehittämisessä ja tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa. Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ovat suuret muun muassa työelämän tarpeiden ja opiskelijavalinnan uudistuksen valossa.  

”Koulutuksellinen tasa-arvo sekä nuorten ja osaamisen kehittämistä tarvitsevien ihmisten tsemppaaminen on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä”, toteaa varajohtaja Merja Karjalainen. 

Avoimen yliopiston ja vapaan sivistystyön kumppanuutta 

”Vuoropuhelu on yhteistyön ydintä. Kutsuimme yhteiseen sparrauspäivään mukaan kuusi yhteistyöoppilaitosta, jotka edustavat erilaista koulutustoimintaa. Saimme puolin ja toisin korvaamatonta tietoa, jota hyödynnämme tulevassa kehittämisessä”, kertoo avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.  

Mitä kumppanuus avoimen yliopiston kanssa on? 

”Yhteiskehittämistä ja luottamusta”, toteaa rehtori Jaana Laitila Alkio-opistosta.  

”Ja sujuvaa yhteistyötä”, lisää rehtori Ulla Huhtilainen Joutsenon opistosta.  

Kumppanuudella tavoitellaan hyvää tulevaisuutta, kuten Etelä-Pohjanmaan opiston apulaisrehtori Tuija Jaakonaho muistutti.  

Sparrauspäivän ryhmätyössä kumppanuuden ydin kiteytettiin lauseeseen: Ihmiset tekevät yhteistyötä, eivät organisaatiot.  

Osaamistarpeita ja vastauksia niihin 

Sparrauspäivässä avoimen yliopiston edustajat ja vapaan sivistystyön oppilaitosten edustajat ideoivat muun muassa kumppanuuden toteuttamista ja tiedonkulkua, toimintaprosesseja ja hallinnon uudistamista. 

Päivän aikana todettiin muun muassa, että tarve osaamistarpeiden tunnistamiselle on ilmeinen, jotta niihin vastaavia opintoja voidaan kehittää ja saadaan tarjolle proaktiivisesti. Yhteistyö niin pedagogiikan ja ohjauksen edistämisessä kuin opintomahdollisuuksien markkinoinnissa on yhteinen etu. Lähitulevaisuudessa ajankohtainen kehittämisen alue ovat tutkintotavoitteiseen koulutukseen johtavat väyläopinnot. 

Yksi vapaan sivistystyön oppilaitosten vahvuuksista on opiskelijoiden tarpeisiin vastaava ohjaus ja tuki opintojen edistämisessä sekä lähiopetus. Opintosisältöjen tarjoamisen lisäksi niiden rooli esimerkiksi akateemisten opiskelutaitojen ja itseohjautuvuuden edistämisessä on merkittävä.  

Pitkäjänteinen yhteistyö, sujuvuus ja opiskelijoiden näkökulman huomioon ottaminen ovat avainsanoja prosessien kehittämisessä. Tähän avoin yliopisto haluaa vastata virtaviivaistamalla hallinnollisia prosesseja. 

Sparrauspäivässä kirjattu tieto on oppilaitosten välisen yhteistyön suunnittelun yhteinen alku. Keskustelu ja yhteinen kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa.