Yrittäjyyden perusteet: opi kansalaisen perustaitoja ja liiketoiminnan ydintä

Yrittäjyyden perusteet -opintojakso tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille ja yritysten edustajille erinomaisen mahdollisuuden perehtyä yrittäjyyteen liittyvään tutkimustietoon ja käytännön toimintaan kokeneen asiantuntijaopettajan johdolla.

Kevään ja kesän aikana suoritettava Yrittäjyyden perusteet  -opintojakson aloitusluento järjestetään lähiopetuksena Keuruulla 25.4.2019. Opinnot voi suorittaa joustavasti ohjattuna verkko-opiskeluna touko-kesäkuussa. Opintoihin sisältyy kirjallisuutta, luentotallenteita sekä soveltavia oppimistehtäviä. 

Kun puhutaan yrittäjyydestä, puhutaan itse asiassa erittäin suurista ja merkittävistä asioista, jotka koskettavat kaikkia ja liikuttavat koko maailmaa – tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin.  Yrittäjämäisen ajattelun ymmärtäminen kuuluu tulevaisuuden kansalaisen perustaitoihin.  

”Euroopan unioni on asettanut yrittäjyyden yhdeksi kansalaistensa avaintaidoista, jonka avulla voidaan turvata talouden kasvu. Yrittäjämäisen ajattelutavan katsotaan olevan tulevien sukupolvien keino löytää paikkansa sekä luoda tilansa ja tapansa toimia globalisoituneessa maailmassa”, toteaa jaksoa vetävä yliopistonopettaja KT Kirsi Saurén. (Euroopan komissio 2003; Opetusministeriö 2004.)  

Opintojakson sisällöissäkin näkyvät professorit Saras D. Sarasvathy ja Ramaswamy Venkataraman haastavat muotoilemaan yrittäjyyden inhimillisten toimien metodiksi, jossa on yhtymäkohtia yleisesti demokratiaan.

Yrittäjyyden perusteet tarjoaa konkreettista tietoa yrittäjyydestä  

Yrittäjyyden opiskelu on myös konkreettisia ja käytännöllisiä asioita sekä ymmärrystä siitä mitä yrittäjänä toimiminen tarkoittaa ja pitää sisällään. Yrittäjyyden perusteet –opintojaksolta opiskelija saa tietoa muun muassa siitä miten yritys perustetaan ja mitä siinä tulee ottaa huomioon.  

”Opinnoissa pohditaan yrittäjää yksilönä, joka muuttaa omaa toimintaympäristöään. Opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjyysprosessin vaiheet sekä erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista. Samalla pohditaan miten voin arvioida itseä yrittäjyysilmiön kautta. Tämä opintojakso haastaa pohtimaan omia toimintatapoja ja kehittämiskohteita sekä erityisesti huomaamaan omat vahvuuteni”, Saurén kertoo. 

Opintojakson opettaja Kirsi Saurénilla on itsellään aiemmalta uralta kokemusta yrittäjyydestä ja sisäisestä yrittäjyydestä. Hän on opiskellut yrittäjyyttä pääaineenaan ja väitellyt aikuiskasvatustieteen alalta. Saurén on urallaan kirjoittanut ja luennoinut yrittäjyydestä runsaasti niin yliopistossa kuin sen ulkopuolellakin. 

Yrittäjyyden perusteet -opintojakso kuuluu Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintokokonaisuuteen, jolloin voit hyödyntää opintosuorituksen, jos haluat jatkaa kauppatieteiden opintoja jatkossa. Se on suoritettavissa myös yksittäisenä kurssina. Kauppatieteiden opiskeluun avoimessa yliopistossa voit tutustua avoimen yliopiston opintotarjonta-sivuilla. 

Tutustu Keuruulla tarjottaviin avoimiin yliopisto-opintoihin avoimen yliopiston verkkosivuilla. 

Kuva: Rawpixel