Yhteiskuntatieteiden kandidaatti

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) tutkintoon vaadittavia opintoja eli tutkinnon osia.

Tiedot tutkintoon vaadittavista opinnoista eri pääaineissa ja opintojen suorittamismahdollisuuksista avoimessa yliopistossa on esitelty alla.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 180 op

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2014-31.7.2017

Pääaineopinnot 65-85 op

Pääaineen perusopinnot 25 op:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op
 • TAI pääaineesta riippuen vanhojen opetussuunnitelmien mukaiset perusopinnot (filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot, sosiaalitieteiden perusopinnot, filosofian perusopinnot, sosiaalityön perusopinnot, sosiologian perusopinnot, yhteiskuntapolitiikan perusopinnot, valtio-opin perusopinnot)

Pääaineen aineopinnot 40-60 op sisältäen kandidaatin tutkielman ja kandidaattiseminaarin (10 op):
Suoritetaan halutun pääaineen mukaiset aineopinnot pääaineopetussuunnitelman mukaisesti

Sivuaineopinnot 50-60 op

Sivuaineeksi vaaditaan kaksi vähintään 25 op:n laajuista opintokokonaisuutta (25 op) tai jonkin aineen perusopintokokonaisuus ja aineopintokokonaisuus (yht. väh. 60 op) tai jokin näihin rinnastettavissa oleva opintokokonaisuus (60 op).

Yleisopinnot 3-9 op

 • YTKY010 Propedeuttinen opintojakso (sisältää HOPS I) 2 op *)
  • Suoritetaan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelijan haettua ja tultua valituksi tutkinto-opiskelijaksi.
 • YTKY004 HOPS II 1 op *)
  • Suoritetaan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelijan haettua ja tultua valituksi tutkinto-opiskelijaksi.
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op
  • Pakollinen sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan pääaineissa.

Viestintä- ja kieliopinnot 15 op

Ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet.

Vapaavalintaiset opinnot

 • Vapaavalintaisia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus on vähintään 180 op.

*) ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa