21.05.2018

JY:n käyttäjätunnus ja Oppimateriaali-Koppa

JY:n tietoverkon käyttäjätunnus

Yhteistyöoppilaitoksissa sekä opiskelijoiden että henkilöstön on mahdollista saada käyttöönsä Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus mahdollistaa:

 • yliopiston kirjaston E-aineistojen etäkäytön
 • Optima-verkko-oppimisympäristöön kirjautumiseen
 • Jyväskylän yliopiston tietokoneiden käytön

Opintoihin ilmoittautunut ja voimassa olevan opinto-oikeuden omaava opiskelija voi ottaa tunnuksen käyttöönsä salasana.jyu.fi -osoitteessa. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön.

Miten opiskelija saa tunnuksen käyttöönsä?

Opiskelija voi ottaa tunnuksen käyttöön salasana.jyu.fi -osoitteessa aikaisintaan kahden päivän kuluttua ilmoittautumisesta. 

Miten yhteistyöoppilaitosten henkilöstö tilaa käyttäjätunnuksen?

Yhteistyöoppilaitosten henkilöstö (esim. opettajat, ryhmänohjaajat) saa käyttäjätunnuksen täyttämällä IT-palveluiden käyttölupahakemuksen ja lähettämällä sen ko. oppiaineen koulutuspäällikölle, suunnittelijalle tai koulutussuunnittelijalle.

Käyttäjätunnus lähetetään henkilölle muutaman päivän kuluessa lomakkeen saapumisesta Jyväskylän yliopiston IT-palveluihin.

Oppimateriaali-Koppa

Oppimateriaali-Koppa on osa avoimen yliopiston verkkovälitteisen opiskelun ja sähköisen asioinnin kokonaiskonseptia. Yhteistyöoppilaitosten opetuksessa oppimateriaali-Kopan käyttöaste vaihtelee oppiaineen toteuttamisen mukaisesti. Oppiainekohtaisissa esittelyissä on kerrottu Kopan käyttötavasta.

Oppimateriaali-Koppa mahdollistaa opiskelussa tarvittavien materiaalien käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Osassa oppiaineita opiskelijoilla on mahdollisuus palauttaa kirjalliset opintosuorituksensa Koppaan. Tällöin oppilaitoksessa ei tarvitse koota suorituksia ja lähettää niitä edelleen opettajien arvioitavaksi. Koppaan palautetut tehtävät säilytetään sähköisesti JY:ssa määriteltyjen aikojen mukaisesti.

Koppa yhteistyöoppilaitosten opetuksessa

1. Kaikki Kopan ominaisuudet käytössä

 • Opiskelijaa saa opiskeluohjeet ja tehtäväohjeistukset.
 • Opiskelija palauttaa kirjalliset suoritukset.
 • Suoritukset säilytetään Kopassa sähköisesti määrätyn ajan.

2. Kopan ohjeistukset ovat käytössä

 • Opiskelija saa opiskeluohjeet ja tehtäväohjaistukset.
 • Kirjalliset suoritukset palautetaan ja säilytetään oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti (muualla kuin Kopassa).

3. Koppaa ei käytetä opetuksessa

 • Oppilaitoksen rekrytoimat opettajat antavat opintojaksojen opiskeluohjeet ja -materiaalit opiskelijoille.
 • Kirjalliset suoritukset palautetaan ja säilytetään oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti (muualla kuin Kopassa).

Kirjautuminen ja Kopan toiminnallisuudet

Kopan opintokokonaisuuskohtaiset yleistunnukset on tiedotettu yhteistyösopimuksen yhteydessä oppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeuksien mukaisesti. Oppilaitoksessa voidaan käyttää yleistunnusta oppiaineen esittelyyn esimerkiksi infotilaisuuksissa, ryhmäohjauksessa ja opiskelijoiden neuvonnassa/ohjaamisessa.

Opiskelija

 • kirjautuu Koppaan aina henkilökohtaisella Korpin käyttäjätunnuksella ja salasanalla
 • näkee opinto-oikeutensa voimassaolon mukaisesti oppiaineen ohjeet, opintojaksokohtaiset sisällöt ja ohjeet, mahdolliset luentotallenteet ja suoritusohjeet
 • palauttaa kirjalliset tehtävät tai osallistuu Kopan etätentteihin sekä seuraa Koppaan palauttamiensa suoritusten käsittelymerkintöjä. (ei käytössä kaikissa opinnoissa)

Oppilaitokset (yhteyshenkilöt/opettajat/ryhmänohjaajat)

 • kirjautuvat Koppaan opintokokonaisuuksien yleistunnuksilla
 • näkevät oppiaineen ohjeet ja opintojaksojen sisällöt ja ohjeet, mahdolliset luentotallenteet ja suoritusohjeet
 • eivät näe opiskelijoiden Koppaan palauttamia suorituksia ja niihin liittyviä käsittelymerkintöjä