14.12.2017

Opiskelijoiden ohjeistaminen

Opintoihin ilmoittautuminen

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat aina ensin yhteistyöoppilaitokseen, josta annetaan ohjeet opintoihin ilmoittautumiseen Korppi-opintotietojärjestelmässä. Ennen ilmoittautumista opiskelijan tulee rekisteröityä Korpin käyttäjäksi.

Avoimen yliopiston sivuilta löytyvät askel askeelta etenevä ohje yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin ilmoittautumiseen Korppi-opintotietojärjestelmässä

Edeltävien opintojen tarkistaminen aineopintoihin ilmoittauduttaessa 

Tiedekunnat määrittelevät opetussuunnitelmissaan aineopintojen edeltävät opinnot. Aineopintojen opinto-oikeus voidaan myöntää pääsääntöisesti sellaiselle opiskelijalle, jolla on suoritettuna ko. oppiaineen tai vastaavien opintojen perusopinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3)/ hyvin tiedoin. Yhteistyöoppilaitoksessa tulee varmistaa, että kaikilla aineopintoihin tai yksittäisille aineopintojaksoille ilmoittautuvilla on soveltuvat edeltävät opinnot tehtyinä. Lisätietoa vaadittavista edeltävistä opinnoista antaa ko. oppiaineen koulutuspäällikkö/suunnittelija.

Oppilaitoksen ilmoittautumisen päätyttyä, opiskelija lähettää kopion edeltävien opintojen opintokokonaisuustodistuksesta tai virallisesta opintosuoritusotteesta oppiaineen koulutussihteerille tai -suunnittelijalle. Niistä opinnoista, jotka on suoritettu Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon tai sen yhteistyöoppilaitokseen, ei tarvitse toimittaa tietoja. Asiasta olisi hyvä kuitenkin laittaa viesti avoimeen yliopistoon opintosihteerille tai koulutussuunnittelijalle.

Vinkkejä ilmoittautumisen onnistumiseksi

 • Ilmoittautuminen aina ensin opintokokonaisuuteen ja sen jälkeen opintojaksoille - ellei kyseessä ole ilmoittautuminen yksittäiseen opintojaksoon.
 • Opiskelijoiden ilmoittautumisen ohjaaminen on tarpeen tehdä mahdollisimman tarkasti, jotta opinto-oikeudet muodostuvat oikein.
 • Ilmoittautumisen myötä muodostuneet opinto-oikeudet ovat oppilaitosten laskutuksen perustana.
 • Opiskelija ei voi itse poistaa virheellistä ilmoittautumista vaan asiaan liittyen tulee ottaa yhteyttä ko. oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.
 • Joissakin oppilaitoksissa on hyviä kokemuksia siitä, että opiskelijoille suunnatuissa infotilaisuuksissa tehdään ATK-luokassa yhdessä vaihe vaiheelta etenevä rekisteröityminen ja ilmoittautuminen Korppiin.

Huom! Jos yhteistyöoppilaitoksen opiskelija siirtyy ilmoittautumisprosessin loppuvaiheessa verkkomaksuun, on opiskelija ilmoittautumassa virheellisesti JY:n avoimen yliopiston järjestämiin opintoihin. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijan ei tule maksaa opintomaksua verkkomaksuna eikä hyväksyä laskutusta Korppi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Virheellinen ilmoittautuminen tulee perua palaamalla verkkomaksusivulta takaisin Korppiin Peruuta ilmoittautuminen ja palaa takaisin Korppiin -painiketta klikkaamalla.

Opinto-oikeuden myöntäminen

Opiskelijoiden opinto-oikeusaika ei  voi olla pidempi kuin oppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeusaika!

Avoin yliopisto myöntää opinto-oikeuden opiskelijoille Korppi-opintotietojärjestelmässä tehtyjen ilmoittautumisen perusteella. Opinto-oikeus myönnetään joko opintokokonaisuuteen tai opintojaksoon.

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijoiden opinto-oikeusaika

 • Perusopinnoissa ja yksittäisissä opintojaksoissa kaksi lukukautta / 1 lukuvuosi.
 • Aineopinnoissa neljä lukukautta / 2 lukuvuotta.
 • Opinto-oikeuksien alkamis- ja päättymisajankohdat
  • Syksyllä 8.8.-31.7.
  • Keväällä 1.1.-31.12.

Opinto-oikeuden perusteet

Yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja ilman tutkinnonsuoritusoikeutta.

Opintojen etenemisen seuraaminen

Opiskelijan tulee seurata rekisteröityjä opintosuorituksiaan ja varmistaa, että opintosuoritukset on rekisteröity.  Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat voivat seuraavat suoritusmerkintöjään Korppi-opintotietojärjestelmässä. Korppi-opintotietojärjestelmään myönnetään henkilöstölle rajatusti käyttöoikeuksia.

Opinto-oikeus päättyi, opinnot vielä kesken?

Opinto-oikeusajan päättymisen jälkeen opiskelija voi jatkaa kesken jääneitä opintojaan

 • siinä oppilaitoksessa, missä on opintonsa aloittanut, mikäli oppilaitoksessa ko. opetusta kyseisenä lukuvuonna järjestetään tai
 • Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautumalla

Todistuksen tilaaminen ja opiskelijapalautteen antaminen

Todistuksen avoimista yliopisto-opinnoista antaa aina Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

 • Opiskelija tilaa todistuksen verkkolomakkeella. Todistus tilataan kaikkien opintokokonaisuuteen sisältyvien jaksojen valmistuttua.
  • Todistuksen tilaamisen yhteydessä opiskelijaa pyydetään täyttämään sähköinen opiskelijapalaute
 • Avoin yliopisto lähettää todistuksen oppilaitokselle, joka toimittaa todistuksen opiskelijalle.
 • Opiskelija voi tilata suorittamistaan opinnoista virallisen opintosuoritusotteen verkkolomakkeella. Opintosuoritusotteella näkyvät kaikki rekisteröidyt opintosuoritukset.
 • Tarvittaessa opiskelija voi pyytää avoimen yliopiston opiskelijapalveluista todistuksen avoimen yliopiston myöntämästä opinto-oikeudestaan opintoihin. Todistus opinto-oikeudesta kirjoitetaan vain viranomaistarkoitukseen.