Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme! Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin paikkakunnallanne.

Olemme merkittävä avoimen yliopisto-opetuksen toimija ja olemme kehittäneet koulutuspalvelujamme 30 vuoden ajan. Tarjoamme teille yhteistyöoppilaitoksenamme kumppanuutta, monipuolista opintotarjontaa, käytäntöön kytkeytyvää akateemista opiskelua ja innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja. 

Ajankohtaista

Yliopisto-opetusta oppilaitoksessanne?

Jyväskylän yliopiston visio on olla kansainvälisesti tunnettu monialainen tiedeyliopisto, joka on oppimisen ja opetuksen aloilla yksi maailman johtavista yliopistoista. 

Haluatko kumppaniksemme? Ota yhteyttä! Löydät yhteyshenkilön 
oppiaineen sivulta.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden yliopisto-opintoihin. Saamme kumppaneiltamme ja opiskelijoiltamme positiivista palautetta laadukkaasta työstämme.

Yliopisto-opintoja oppilaitoksiinne?


Kumppanuutta

Haluamme vahvistaa yhteistyöoppilaitosten merkitystä avoimen yliopisto-opetuksen tarjoajina ja toteuttajina alueellisesti. Siksi kehitämme opintojamme ja käytänteitämme aktiivisessa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Neuvottelemme mielellämme uusista avauksista alueellisiin koulutustarpeisiin. Kumppanuutta tukemaan järjestämme vuosittain yhteistyötilaisuuksia

Innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja

Intohimonamme on kehittää aikuisille opiskelijoille uusia, innovatiivisia yliopistopedagogisia ratkaisuja. Käytämme verkko-opiskelun mahdollisuuksia rohkeasti. Opiskelijat työskentelevät yhdessä ja itsenäisesti käyttäen monipuolisesti moderneja oppimateriaaleja. Vahvuutenamme ovat opiskelijoiden ohjaus ja oppimisen tukeminen. Ryhmänohjausmallissa on vahvistettu paikallisen opetuksen ja ohjauksen roolia. Osallistumme aktiivisesti Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien kehittämiseen, jotta opinnot palvelisivat opiskelijoita eri elämäntilanteissa.


Monipuolista opintotarjontaa

Tarjoamme opintoja monipuolisesti eri tieteenaloilta. Kestosuosikkeinamme ovat kasvatustiede, erityispedagogiikka ja psykologia. Yhteiskunnallisesti merkittäviä nousevia aloja ovat mm. gerontologia, kemia ja S2-opinnot. Erikoisuuksiamme ovat esimerkiksi draamakasvatus, musiikkiterapia ja kirjoittaminen. Opinnoistamme löytyy tarjontaa esimerkiksi välivuotta viettäville opiskelijoille ja työn ohessa opiskeleville. Keskustellen löydämme parhaiten oppilaitoksenne profiiliin soveltuvat opinnot.

Mielenkiintoisia sisältöjä

Opintojemme sisällöt ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat arjen ilmiöiden monipuolisen tarkastelun ja akateemisten taitojen harjoittelemisen. Kirjoittamisen opinnoissa opiskelijat perehtyvät omaelämänkerralliseen kirjoittamiseen valokuvia hyödyntäen. Erityispedagogiikan opinnoissa tutustutaan erityispedagogiikan toimintaympäristöihin tekemällä vierailuja ja raportoimalla niistä. Terveystieteiden opinnoissa opiskelijat mm. pohtivat liikunnan ja muun fyysisen aktiivisuuden vaikutusta terveyteen taustakirjallisuuden ja luentotallenteiden pohjalta. Kasvatustieteen opinnoissa opiskelijat pohtivat osaamista ja asiantuntijuutta sekä mm. työssä oppimisen tukemista.   

 

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Opintotarjonta

Yliopisto-opintoja oppilaitokseenne? Millaisia opintoja alueellanne tarvitaan? Elämyksellisiä työtapoja draaman opinnoista. Ikääntyvien johtaminen. Jätteistä energiaksi - biologian ja kemian opinnot.

Näin haet ja järjestät opintojamme

Haluatteko kumppaniksemme? Kaikkien oppiaineiden hakuprosessit hoidetaan keskitetysti Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Lue lisää opetuksen järjestämisoikeuksien hausta, aikatauluista ja hakemukseen tarvittavista liitteistä. 

Hienoa, että toteutatte opintojamme! Me avoimessa yliopistossa tahdomme auttaa oppilaitostanne myös valintanne jälkeen. Askarruttaako opiskelijoiden ohjeistaminen? Entä kuinka järjestätte tenttitilaisuuksia? Tutustu kokoamiimme ohjeisiin.