Opiskelijoiden ohjeistaminen

Opintoihin ilmoittautuminen

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat aina ensin yhteistyöoppilaitokseen, josta annetaan ohjeet opintoihin ilmoittautumiseen JYU:n avoimeen yliopistoon.

Avoimen yliopiston sivuilta löytyvät askel askeelta etenevä ohje yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin ilmoittautumiseen. Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisissa ongelmatilanteissa voi olla yhteydessä avoimen yliopiston koulutuspäälliköihin tai opintopalveluihin.

Edeltävien opintojen tarkistaminen aineopintoihin ilmoittauduttaessa 

Tiedekunnat määrittelevät opetussuunnitelmissaan aineopintojen edeltävät opinnot. Aineopintojen opinto-oikeus voidaan myöntää pääsääntöisesti sellaiselle opiskelijalle, jolla on suoritettuna ko. oppiaineen tai vastaavien opintojen perusopinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3)/ hyvin tiedoin. Yhteistyöoppilaitoksessa tulee varmistaa, että kaikilla aineopintoihin tai yksittäisille aineopintojaksoille ilmoittautuvilla on soveltuvat edeltävät opinnot tehtyinä. Lisätietoa vaadittavista edeltävistä opinnoista antaa ko. oppiaineen koulutuspäällikkö/-suunnittelija.

Oppilaitos kerää opiskelijoiltaan kopiot edeltävien opintojen opintokokonaisuustodistuksesta tai virallisesta opintosuoritusotteesta. Oppilaitos toimittaa nimilistan aineopintoihin ilmoittautuneista opiskelijoista ja kopiot edeltävistä opinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin. Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon tai sen yhteistyöoppilaitokseen suoritetuista opinnoista ei tarvitse toimittaa todistuskopioita. Nimilistaan tulee kuitenkin merkitä tieto opintojen suorittamisesta.

Vinkkejä ilmoittautumisen onnistumiseksi

  • Ilmoittautuminen tehdään opintojaksoille. Jos opiskelijan tarkoitus on suorittaa koko opintokokonaisuus, suositellaan ilmoittautumisen tekemistä kaikille opintokokonaisuuden jaksoille heti opiskelun alussa.
  • Opiskelija ei voi itse poistaa virheellistä ilmoittautumista vaan asiaan liittyen tulee ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.
  • Joissakin oppilaitoksissa on hyviä kokemuksia siitä, että opiskelijoille suunnatuissa infotilaisuuksissa tehdään yhdessä vaihe vaiheelta etenevä rekisteröityminen ja ilmoittautuminen Korppiin.

Huom! Jos yhteistyöoppilaitoksen opiskelija siirtyy ilmoittautumisprosessin loppuvaiheessa verkkomaksuun, on opiskelija ilmoittautumassa virheellisesti JYU:n avoimen yliopiston järjestämiin opintoihin. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijan ei tule maksaa opintomaksua verkkomaksuna eikä hyväksyä laskutusta Korppi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Virheellinen ilmoittautuminen tulee perua palaamalla verkkomaksusivulta takaisin Korppiin Peruuta ilmoittautuminen ja palaa takaisin Korppiin -painiketta klikkaamalla.

Suoritusoikeuden myöntäminen

Opiskelijoiden suoritusoikeusaika ei  voi olla pidempi kuin oppilaitoksen opetuksen järjestämisoikeusaika!

Avoin yliopisto myöntää suoritusoikeuden opiskelijoille Korppi-opintotietojärjestelmässä tehtyjen ilmoittautumisten perusteella. Suoritusoikeus myönnetään opintojaksoon. Myönnetyn suoritusoikeuden umpeuduttua opiskelija ilmoittautuu uudelleen opintojaksolle yhteistyöoppilaitokseen tai Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toteutukseen.

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijoiden suoritusoikeusaika

  • Opintojaksokohtainen suoritusoikeusaika on 1.8.-31.7.

Suoritusoikeuden perusteet

Yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja ilman tutkinnonsuoritusoikeutta.

Suoritusoikeuden peruminen

Opiskelijan tulee aina perua ilmoittautumisensa omaan oppilaitokseensa. Oppilaitoksen tulee ilmoittaa perumisesta avoimeen yliopistoon opintopalveluihin. Mikäli oppilaitoksen maksu on jo laskutettu, peruminen ei vaikuta laskutukseen.

Opintojen etenemisen seuraaminen

Opiskelijan tulee seurata rekisteröityjä opintosuorituksiaan ja varmistaa, että opintosuoritukset on rekisteröity.  Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat voivat seurata suoritusmerkintöjään Korppi-opintotietojärjestelmässä.

Suoritusoikeus päättyi, opinnot vielä kesken?

Suoritusoikeusajan päättymisen jälkeen opiskelija voi jatkaa kesken jääneitä opintojaan

  • siinä oppilaitoksessa, missä on opintonsa aloittanut, mikäli oppilaitoksessa ko. opetusta kyseisenä lukuvuonna järjestetään tai
  • Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautumalla

Todistuksen tilaaminen

Todistuksen avoimista yliopisto-opinnoista antaa aina Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

  • Opiskelija tilaa todistuksen avoimen yliopiston opintopalveluista. Todistus tilataan kaikkien opintokokonaisuuteen sisältyvien jaksojen valmistuttua.
  • Avoin yliopisto lähettää todistuksen opiskelijalle.
  • Opiskelijalle toimitetaan todistuksen yhteydessä aina myös opintosuoritusote.
  • Tarvittaessa opiskelija voi  tilata myös todistuksen voimassa olevista suoritusoikeuksistaan. Todistus suoritusoikeudesta kirjoitetaan vain viranomaistarkoitukseen.