Vanha Yhteistyöoppilaitostoimintamme tavoitteet ja kriteerit

Yhteistyöoppilaitostoimintamme tavoitteet lukuvuodesta 2020-2021 alkaen   

 1. Opiskelijan hyvä palvelu ja oppiminen. Opiskelija saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea. Hänen opiskelutaitonsa kehittyvät ja hän etenee opinnoissaan. Yksilön oppiminen mahdollistetaan varmistamalla opiskeluryhmien käynnistyminen. Opiskelijapalautteen avulla kehitämme toimintaamme.
 2. Tiiviimpi yhteistyö ja kumppanuus. Kumppanuus merkitsee meille, että tunnemme toisemme paremmin, kehitymme yhdessä ja saavutamme yhdessä enemmän.
 3. Tarjontalähtöisyydestä tarvelähtöisyyteen.
  1. Opintotarjonta, joka vastaa alueen osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja samalla lisää alueen vetovoimaa ja houkuttelevuutta.
  2. Opintoja ja opiskelutapoja, jotka vastaavat ajanmukaisiin yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin.  
 4. Oppilaitoksen avoimen yliopisto-opetuksen aktiivinen ja suunnitelmallinen markkinointi. Vahvempi kumppanuus mahdollistaa yhteistyön myös markkinoinnin alueella.
 5. Avoimella yliopistolla ja yhteistyöoppilaitoksilla on oma selkeä toiminnan profiili, jolloin emme kilpaile keskenämme. Eriprofiilisella toiminnalla vastataan paremmin opiskelijoiden erilaisiin opiskelun tarpeisiin.

Opetuksen järjestämisoikeuksien myöntämisen kriteerit lukuvuodesta 2020-2021 alkaen

 1. Opintotarjontaa suunnitellaan suhteessa tarpeeseen. Tarve voi liittyä
  1. maantieteellisen alueen osaamis- ja koulutustarpeisiin,
  2. oppilaitoksen profiiliin ja toiminnan tavoitteisiin ja/tai
  3. asiakkaiden/opiskelijoiden esittämiin koulutustoiveisiin tai tarpeisiin. 
 2. Opinnoilla on riittävästi kysyntää. 
 3. Samalla maantieteellisellä alueella toimivat yhteistyöoppilaitokset ovat sopineet työnjaosta ja/tai yhteistyöstä JYU avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseksi.
 4. Opintojen käynnistyminen on varmistettu tehokkaalla ja suunnitelmallisella markkinoinnilla ja sidosryhmäyhteistyöllä (työnantajat, oppilaitokset). Opiskelijapohja on varmistettu.
 5. Opetuksen järjestämisen laatu on varmistettu. Opetukseen on saatavissa pätevät opettajat ja oppilaitoksella on riittävät resurssit opetuksen suunnitteluun, neuvontaan ja ohjaukseen sekä markkinointiin.
 6. Oppilaitoksessa on lukuvuosittain riittävä määrä opiskelijoita ja lukuvuoden aikana muodostuu riittävästi opintopisteitä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa. Kasvutavoitteen voi osoittaa uskottavalla suunnitelmalla opintopistemäärän ja opiskelijamäärän lisäämiseksi. Ryhmänohjausmallin mukaisten oppiaineiden (kasvatustiede, erityispedagogiikka, psykologia ja gerontologia) toteuttamiseksi tarvitaan vähintään 6 opiskelijan ryhmä. 
 7. Lukioiden toiminta siirtyy jatkossa ns. lukiotarjontaan. Lukiot eivät siis jatkossa hae opetuksen järjestämisoikeuksia yhteistyöoppilaitosprosessin kautta kuten tähän saakka.

   

  Kriteerien täyttymisen voi osoittaa aikaisempien vuosien toiminnalla tai kehittämissuunnitelmalla.