Kemia yhteistyöoppilaitoksille

Kemian perusopinnoissa perehdytään yleiseen kemiaan, orgaaniseen ja epäorgaaniseen kemiaan, elinympäristön kemiaan sekä biologiseen kemiaan. Kokonaisuuden jaksot valmentavat opiskelijoita lääketieteen ja farmasian opintoihin. Opinnoista saa osaamista, jota voi hyödyntää myös esimerkiksi biotalouteen liittyvissä tehtävissä.

Kenelle

 • opettajille
 • laboranteille
 • sairaanhoitajille
 • ympäristöalalla toimiville
 • yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (esim. kemia, lääketiede, farmasia, biologia ja ravitsemustiede)

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Kemian opetuksessa keskeistä on oppilaitoksissa tapahtuva lähiopetus ja –ohjaus. Opintokokonaisuudessa on myös verkkotyöskentelyä, joka tapahtuu Jyväskylän hallinnoimassa verkkoympäristössä. Suoritusmuotoina ovat tentit, verkkotehtävät ja kotitentti.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Kemian perusopinnot (25 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op.
  Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti. Opinnot aloitetaan tästä jaksosta.

 • KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op
  Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti.

 • KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia), 5 op
  Luennot ja ohjaukset (yht. 52 h) sekä tentti.

 • KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op
  Luennot ja ohjaukset (52 h) sekä tentti.

 • KEMP1150 Kemian perusteet 5 kemia elinympäristössä), 2 op
  Verkkokurssi.

 • KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op
  Verkkokurssi.
Opiskeluohjeet ja -materiaali Luentomonisteet ja kirjallisuus. Verkkomateriaalit.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikesta opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista. Verkkokursseille ilmoittautuneista maksu on 16 e/opintopiste/opiskelija.