Kirjoitusviestintä yhteistyöoppilaitoksille

  • Kurssilla harjoitellaan tutkimustekstin lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia.
  • Kurssilla kirjoitetaan johonkin tieteenalaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä ajattelun jäsentämistä ja argumentointia.
  • Kurssin aikana seurataan tieteenalan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kommentoiva puheenvuoro esimerkiksi tiedeblogiin.
  • Kurssi soveltuu äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville ja kandidaatin tutkintoihin vaadittavia opintoja avoimessa yliopistossa suorittaville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa.

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

  •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetuksen JY:n Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) opetussuunnitelman pohjalta. (Ohjeet viestintä- ja kieliopintojen järjestämiseen)
  •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
  •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
  •  Yhteyshenkilö: tarkista yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat Lähiopetusta yhteensä 40 tuntia (josta osa pienryhmäopetuksena), itsenäinen työskentely sekä hyväksytysti suoritetut tehtävät. Opiskelijoilta edellytetään vähintään 80 %:n läsnäoloa. Maksimiosallistujamäärä on 20 opiskelijaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla: hyväksytty/hylätty.

Opettaja tekee kurssista kurssisuunnitelman ennen opetuksen alkua ja kurssin päätyttyä kurssiraportin JY:n Moville.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.