Musiikkiterapia yhteistyöoppilaitoksille

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Musiikkiterapiaa hyödynnetään muun muassa psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa, päihdehuollossa ja kivun hoidossa.

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnoissa opiskelija saa vankan tietopohjan alan teoriasta, tutkimuksesta
ja käytänteistä eri kohderyhmien parissa. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa myös musiikkiterapian sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä.

Kenelle

 • hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville
 • sivuaineopinnoiksi musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille
 • osaksi musiikkiterapeutin kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta

Ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen

Musiikkiterapian perus- ja aineopinnot toteutetaan lähiopetuspainotteisesti. Perusopintoihin opetusta sisältyy n. 90 tuntia ja aineopintoihin n. 135 tuntia. Suurin osa opetuksesta tulee järjestää lähiopetuksena. Joitain opetuskertoja voidaan opettajan kanssa sovitusti järjestää myös reaaliaikaisesti verkon välityksellä. Opintojen suoritustapoina ovat oppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat.

 •  Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen: oppilaitos suunnittelee opetusohjelman JY:n opetussuunnitelman pohjalta huomioiden oppiaineiden tarkentavat ohjeet.
 •  Avoimen yliopiston perimä maksu: katso ajantasainen opintotarjonnan hinnasto täältä
 •  Opettajat ja ryhmänohjaajat: opettajien ja ryhmänohjaajien pätevyysvaatimukset on koottu tälle sivulle.
 •  Yhteyshenkilö: tarkista oppiaineen yhteyshenkilöt oppiaineen sivuilta.

Musiikkiterapian perusopinnot (25 op)

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Edeltäviä opintoja ei vaadita. Musiikilliset tiedot ja taidot, harrastusluonteisetkin, kuitenkin tukevat musiikkiterapian opintoja.
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • MTEP011 Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEP016 Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEP017 Musiikkiterapian erityismenetelmiä (5 op) Luennot 24 t, oppimistehtävät
 • MTEP1020 Musiikkipsykologia I (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEP033 Kirjallinen työ (5 op) Lähiopetus vähintään 12 t (tuntimäärä riippuu ryhmäkoosta), kirjallinen työ
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet.
Opetuksessa tarvittavat välineet Musiikkiterapian opetuksessa tarvitaan ainakin seuraavia opetusvälineitä: dataprojektori, musiikin kuuntelua varten CD-soitin, DVD-soitin ja soittimia, esim. koulu- tai orff-soittimia, lyömäsoittimia, piano. Soittimista sovitaan tarkemmin opintojaksojen opettajien kanssa.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.

Musiikkiterapian aineopinnot  (50 op)

Opinnoissa vaadittavat edeltävät opinnot Musiikkiterapian perusopinnot
Opintojaksot, opetuksen järjestäminen ja opiskelutavat
 • MTEA013 Musiikkiterapian arviointi (5 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA014 Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEA015 Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä (5 op) Luennot 16 t, oppimistehtävät
 • MTEA021 Musiikkipsykologia II (4 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA022 Musiikki ja aivot (3 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA024 Varhainen vuorovaikutus ja musiikkiterapia (3 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA1031 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma (10 op) Seminaarityöskentely vähintään 34 t (tuntimäärä riippuu ryhmäkoosta)
 • MTEA041 Psykiatrian perusteet (2 op) Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät
 • MTEA042 Psykoterapian perusteet (2 op) Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät
 • MTEA044 Muut taideterapiat (2 op) Luennot 8 t, oppimistehtävät
 • MTEA046 Anatomia ja fysiologia (2 op) Luennot 6 t, oppimistehtävät
 • MTEA047 Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus (2 op) Luennot 6 t, oppimistehtävät
 • MTEA051 Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen (2 op) Luennot 6 t, oppimistehtävät
 • MTEA052 Johdatus kandidaatin tutkielman tekemiseen (3 op) Luennot 8 tuntia, oppimispäiväkirja
Opiskeluohjeet ja -materiaali Opintojaksojen opettajat antavat opiskeluohjeet.
Opetuksessa tarvittavat välineet Musiikkiterapian opetuksessa tarvitaan ainakin seuraavia opetusvälineitä: dataprojektori, musiikin kuuntelua varten CD-soitin, DVD-soitin ja soittimia, esim. koulu- tai orff-soittimia, lyömäsoittimia, piano. Soittimista sovitaan tarkemmin opintojaksojen opettajien kanssa.
Muut kulut oppilaitokselle Oppilaitos vastaa kaikista opetukseen ja opintosuoritusten arviointiin liittyvistä kuluista.