Yhteistoteutusmalli lv 2023-24: Kasvatustieteen perusopinnot ja Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen