Yhteistoteutusmalli lv 2023-24: Kasvatustieteen perusopinnot ja Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen

Lukuvuonna 2023-2024 tarjoamme yhteistyöoppilaitoksillemme uutena ns. yhteistoteutusmallia kahteen oppiaineeseen: Kasvatustieteen perusopintoihin (25 op) ja Liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (15 op). Opintojen hinnastossa on kerrottu opintomaksuista. Hinta koostuu a) hallintomaksusta (300 e) ja b) opiskelijamäärään ja opintojen laajuuteen kytkeytyvästä maksuun opetuksesta (5 e/op/opiskelija).  

Kasvatustieteen perusopinnot Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 
 • Vaihtoehtona ryhmänohjausmallille
 • Pienelle määrälle opiskelijoita
 • Suositellaan alle 10 hengen ryhmän kanssa
 • Tavoite: varmentaa pienten ryhmien käynnistyminen yhteistyöoppilaitoksissa
 • Sisältyy:
  • aloitustilaisuus verkossa 1,5-2 tuntia
  • 5 opintojakson orientaatiotilaisuus verkossa 1,5 t x 5= 7,5 t
  • paikallista tuutorointia 7 jaksolla
  • erilaisia suoritustapoja: oppimistehtävä, tentti, verkkokurssi, ryhmäsuoritus verkossa
 • Uutta tarjontaa - Jatkuvan oppimisen moduuli
 • Vain yhteistoteutusmallisena toteutuksena 
 • Opiskelijamäärä: sopii sekä pienille että suuremmille ryhmille
 • Tavoite: uuden tarjonnan avaaminen yhteistyöoppilaitoksille 
 • Sisältyy: 
  • 4 orientaatiotilaisuutta verkossa (aloitus, liikuntapsykologinen näkökulma, liikuntabiologinen näkökulma ja reflektio)
  • paikallista tuutorointia 6 opintojaksolla
  • jaksoilla erilaisia opiskelijalähtöisiä käytäntöön kytkeytyviä tehtäviä 


Kevät 2023: 

 • JYU Avoimen opettajat suunnittelevat tarkemmin opintojen suoritustavat ja aikataulutuksen.
 • Kutsumme koolle ko. oppiaineen järjestäjät yhteen tarkentamaan suunnitelmaa.
 • Päätetään syksyllä käynnistyvien opintojen aloitusajankohta.  

Syksy 2023 (opiskelijoiden ilmoittautumisen alustava suunnitelma):

 • Opiskelija ilmoittautuu YTOL:iin yhdessä sovitun ilmoittautumisaikataulun mukaisesti
 • YTOL tekee päätöksen yhteistoteutuksen osallistumisesta, jos kyllä…
 • YTOL kokoaa opiskelijalistan (nimi + sähköposti) ja toimittaa sen JYUavoimen opintopalveluihin HelpJYU:n kautta
 • JYUavoin lähettää tarkemmat ilmoittautumisohjeet suoraan opiskelijoille
 • Opintojakson suoritusoikeusajat on määritelty opetusohjelmassa
 • Opiskelijamäärään perustuva laskutus tehdään opiskelijalistan mukaisesti
 • Laskutuksen jälkeen uusia ilmoittautumisia ei oteta vastaan.