VTEA1005 Practical training in Sport coaching (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Opiskelija perehtyy urheiluvalmennukseen ja soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiansa tietoja ja taitoja ohjatusti urheiluvalmennuksen käytännön työssä.

Description

Sisältö

  • Ohjattu urheiluvalmennusharjoittelu urheiluakatemioissa

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

  • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun ja näyttökokeiden raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Learning outcomes

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa valmennusta huomioiden eri urheilulajien erityisvaatimukset sekä eri ikäkausien ja erityisryhmien tarpeet

  • osaa arvioida ja analysoida valmennustoimintaa perustuen liikuntabiologian alan kirjallisuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen

  • osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelmatilanteiden ratkaisussa

  • osaa toimia valmennuksen työyhteisön jäsenenä

  • osaa valmentaa eritasoisia urheilijoita

Additional information

3. kevälukukausi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja harjoittelun (80 h) suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching