KIKPER-JYUAVOIN Basic Studies in Writing (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Avoin yliopisto järjestää opetuksen.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoittaminen

Description

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tarkastelee kirjoittamistaan eri näkökulmista. Hän oppii antamaan, saamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opintojaksoissa tutustutaan tarkemmin kahteen tekstilajiin ja omaan kirjoittamisen prosessiin.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
  • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
  • hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
  • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
  • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.

Additional information

Nämä opinnot voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Structure

Select all (30 cr)