Perheopinnot

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
2. Suunnittele opintosi. 
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 


Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

OPPIAINEINFO KE 7.9.2022 KLO 18-19
Tervetuloa perheopintojen, nuorisotutkimuksen ja varhaiskasvatustieteen oppiaineinfoon kuulemaan lisää opinnoista
linkki verkkotilaisuuteen: https://jyufi.zoom.us/j/64112819207

2 Perheopintojen suoritustavat ja suoritusjärjestys

Perheopintojen opintojaksoilla on tarjolla yksi tai useampia suoritustapoja. Pääasialliset suoritustavat ovat oppimistehtävä, joka voi koostua useammasta osatehtävästä, verkkokurssi ja verkkotentti.

Iso osa perheopinnoissa käytettävästä opiskelumateriaalista löytyy verkosta. Varmista kuitenkin jo opintojen alussa, että saat käsiisi tarvittavan opiskelukirjallisuuden. Tarkista, onko kirjallisuus lainattavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston e-aineistosta tai lähikirjastostasi. Jos asut Jyväskylän lähellä, suosittelemme hankkimaan kirjastokortin Jyväskylän yliopiston kirjastoon heti opintojen alkuvaiheessa.


2.1 Perheopintojen perusopinnot

Perheopintojen perusopintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta.
Voit itse valita opintojaksojen suoritusjärjestyksen, mutta suosittelemme, että aloitat opintojaksosta PEOP0100 Moninainen perhe (5 op).

2.2 Perheopintojen aineopinnot

Voit itse valita opintojaksojen suoritusjärjestyksen. Yksittäisten aineopintojaksojen suorittaminen on mahdollista ilman aikaisemmin suoritettua perheopintojen perusopintokokonaisuutta lukuun ottamatta opintojaksoja PEOA1700 Perhetutkimuksen menetelmät ja PEOA1800 Kehittämishanke/tutkimuskatsaus. Em. opintojaksojen ja näin ollen aineopintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää aikaisemmin suoritettua perheopintojen perusopintokokonaisuutta.

  • Huomaa, että nykyään myös opintokokonaisuudet suoritetaan ilmoittautumalla yhteen opintojaksoon kerrallaan.
  • Voit tutustua tarkemmin opintojaksoihin ja ilmoittautua niille Opintotarjontamme-välilehdellä.

3 Perheopintojen perus- ja aineopintojen opetusohjelmat lv. 2022-2023

Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.