Terveystieto

Terveystiedon opinnot avoimessa yliopistossa tuovat tietyin ehdoin aineenopettajan kelpoisuuden

Opinnoissa harjaannut huomioimaan oppilaantuntemuksen sekä pedagogisen ja eettisen osaamisen terveystiedon opetuksessasi. Perehdyt terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin.

Opinnot on suunnattu erityisesti terveystiedon opettajan pätevyyttä tavoitteleville henkilöille, lasten ja nuorten parissa toimiville opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Terveystiedon monitieteisten perusopintojen opiskelu on joustavaa ja opiskelijan omaan elämäntilanteeseen mukautuvaa. Voit kuunnella asiantuntijaluentoja, opiskella pääsääntöisesti etäopintoina sekä hyödyntää opiskelussasi erilaisia opiskelutapoja ja monipuolista ohjausta. Opiskelemaan pääset ilmoittautumalla ja aloittamalla milloin vain. Lähiopetusta tarjotaan Jyväskylässä ja Helsingissä.

Lue lisää opettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista terveystiedossa.

Tervetuloa mukaan TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet opintojakson lähiopetukseen kesällä 2022 Helsinkiin!

Kesällä on mahdollista suorittaa opintojakso osallistumalla lähiopetukseen Helsingissä ja tekemällä ennakkotehtävän ja oppimistehtävän. Lähiopetusta on tarjolla Helsingissä 9.6. klo 9-18.

TERV002 opintojakson lähiopetuksessa käsitellään terveysosaamista, kansallisia opetussuunnitelmia, terveystiedon opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita, opetuksen erityispiirteitä sekä oppilaantuntemuksen perusteita. Lähiopetuksessa käydään läpi terveystiedon didaktiikan perusteita monipuolisten ja toiminnallisten opetusmenetelmien avulla. Lisäksi lähiopetuksessa luodaan pohjaa oppimistehtävän työstämiselle.

Mikäli kiinnostuit ja aikatauluusi lähiopetuspäivä sopii, niin lämpimästi tervetuloa mukaan oppimaan yhdessä!

Ilmoittautuminen Helsingin ryhmään 22.5.2022 mennessä: https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=249456

Opintoihin ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.