Terveystieto

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen


1.Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
2. Suunnittele opintosi. 
3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan ja maksa opintomaksu. Lisätietoja opintomaksuista.
4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksi

Ohjeet Työllisyyrahaston aikuiskoulutustukihakemusta vasten

2 Terveystiedon perusopinnot

2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen

Terveystiedon perusopintojen opiskelun voit aloittaa joustavasti sinulle sopivaan aikaan. Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla TTIP1002 Terveyden edistäminen.  Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson.

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa ja opetusohjelma

Terveystiedon perusopinnot voit suorittaa lukuvuonna 2022–2023 kokonaan etä- ja verkko-opintoina.

Tarkemmat tiedot opintojaksojen suoritustavoista löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.

Opetusohjelma: Opintojen suunnitteluun voit käyttää tästä linkistä löytävää perusopintojen opintojaksojen ilmoittautumisajoista kertovaa vuosikelloa

2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Opinnot voit aloittaa ympäri lukuvuoden sinulle sopivassa ajankohdassa!

Aloita opintosi opintojaksosta TTIP1002 Terveyden edistäminen (4 op). Jaksolla laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) sekä perehdytään Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeisiin kurssisisältöjen opiskelun lisäksi.

Muuten voit suorittaa opintojaksoja pääosin haluamassasi järjestyksessä. Huomioithan kuitenkin seuraavat suositukset:

  •  Opiskele opintojakso TTMP1001 Terveystiedon perusteet ennen TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet -opintojaksoa.
  • Opiskele opintojakso LBIP010 Fysiologian perusteet ennen LBIP1013 -opintojaksoa.
  • Voit itse valita suoritatko TTMP1003 Riippuvuus (3 op) vai TERV007 Kulttuuri ja terveys (3 op) -opintojakson.


2.4 Oletko opiskellut terveystietoa aiemmin?

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023. Jos opintosi ovat kesken, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Opetussuunnitelmat muuttuivat 1.8.2020. Jos olet ilmoittautunut opintoihin ennen 1.8.2020., siihen saakka tekemäsi opintopisteet säilyvät ja teet puuttuvia opintojaksoja uuden opetussuunnitelman mukaisesti opinto-oikeutesi ajan.

Ilmoittaudu puuttuville opintojaksoille korpissa. Yksittäiset opintojaksot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Alla olevasta taulukosta näet tarkemmin opetussuunnitelmien keskinäistä vertailua sekä muuttuneet opintojaksokoodit niissä kohden, missä opintojaksot vastaavat toisiaan. Mikäli et tiedä kuinka jatkaa opinnoissa, ota yhteyttä opettajaan mari.k.laine@jyu.fi

Uuden opetussuunnitelman opintojaksojen oppimisympäristönä on Moodle, johon pääset ilmoittautumisen jälkeen.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.


3 Terveystiedon aineopinnot


3.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla tehtynä Terveystiedon perusopintokokonaisuus (25 op), josta vähintään arvosana hyvä (3).


3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen ja lukuvuoden 2023-2024 opetusohjelma

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa.  Suunnitelma virittää sinua terveystiedon aineenopettajan osaamiskokonaisuuden pohdiskeluun, jota jatkat aineopintojen päätteeksi laadittavassa portfoliossa.

  • Tutustu aineopintojen tavoitteisiin ja pohdi mitä tavoitteita sinulla erityisesti on.
  • Tututustu opintojaksoihin ja laadi aikataulu opiskelullesi. Huomioi milloin opintojaksojen ilmoittautuminen alkaa. Lukuvuoden 2023-2024 opintojen koontitaulukko / opetusohjelma
  • Säilytä suunnitelmasi opintojesi ajan ja päivitä sitä tarpeen mukaan.
  • Mikäli haluat suunnitelmastasi palautetta, lähetä se opettajalle sähköpostitse.

3.3 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Aineopintojen opintojaksoja voit suorittaa pääosin haluamassasi järjestyksessä. Huomioithan kuitenkin seuraavat tarkennukset:

  • Aluksi kannattaa opiskella oppiaineessa opetettaviin sisältöihin liittyviä opintojaksoja (ravitsemus, uni, mielenterveys, seksuaaliterveys, ympäristöterveys, mallit ja teoriat).
  • Viimeisenä suoritetaan opintojakso TERV111 Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa.
  • Opintojakso TERV107 Opetusharjoittelu on oman terveystiedon opettajuutesi kehitysprojekti, jonka aiheen voit itse valita. Se sisältää valittuun aiheeseen tutustumista lähteiden, haastattelujen, havainnointien tai esimerkiksi kokeilujen kautta. Opintojaksolle kannattaa ilmoittautua, kun mielessä on sopiva aihe kehitysprojektia varten.

Huom. Säilytä kaikki opintojen aikana tekemäsi tehtävät, saamasi palautteet, itsearvioinnit ym. Tarvitset niitä portfoliota kirjoittaessasi opintojesi lopussa.


3.4 Oletko opiskellut terveystiedon aineopintoja aiemmin?

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023. Jos opintosi ovat kesken, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Opetussuunnitelmat muuttuivat 1.8.2020. Aiemman opetussuunnitelman mukaan tekemäsi opintopisteet säilyvät ja teet puuttuvia opintojaksoja uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ilmoittaudu opintojaksoille korpissa. Mikäli opinto-oikeutesi on päättynyt, ilmoittaudut erikseen puuttuville opintojaksoille. Yksittäiset opintojaksot vanhenevat kymmenessä vuodessa. Alla olevasta taulukosta näet tarkemmin opetussuunnitelmien keskinäistä vertailua sekä muuttuneet opintojaksokoodit niissä kohden, missä opintojaksot vastaavat toisiaan. Mikäli et tiedä kuinka jatkaa opinnoissa, ota yhteyttä opettajaan heli.tyrvainen@jyu.fi

Opetussuunnitelmaan tuli yksi uusi opintojakso TTMA1001, joka tarvitaan opintokokonaisuuteen, vaikka opintopisteet olisivat tulleet täyteen.

Uuden opetussuunnitelman opintojaksojen oppimisympäristönä on Moodle, johon pääset ilmoittautumisen jälkeen.


Jäikö jokin asia mietityttämään? Ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopalveluihin.