Aikuiskasvatustiede

Tietoja opintojaan jatkaville

Oletko opiskellut meillä jo aiemmin? Yliopistossa on hyväksytty uudet opetussuunnitelmat lukuvuosiksi 2020−2023, ja suosittelemme siirtymistä uuteen opetussuunnitelmaan heti 1.8.2020. Jos opintosi ovat kuitenkin vielä kesken, olemme laatineet ohjeet uuteen opetussuunnitelmaan siirtymiseksi.

Lv. 2019−2020 opetussuunnitelmien mukaiset opinnot − tutustu ja ilmoittaudu!

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot


Siirtymäohjeet

Aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) jatkaminen

Opintojen jatkaminen 1.8.2020 jälkeen: Ennen 1.8.2020 opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat, joiden em. opinto-oikeus on voimassa 1.8.2020.

Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen tai opintojaksolle ennen 1.8.2020, voit halutessasi opiskella vanhan opsin (lv. 2017-2020) mukaisesti jaksoja (AIKP1001-AIKP1007) ennen 1.8.2020 alkaneen opinto-oikeutesi loppuun saakka. Vanhan opsin mukaiset opinnot ja palautuskansiot ovat nykyiseen tapaan Kopassa. Vanhan opsin mukaisesti opiskeltaessa suoritustapa on aina oppimistehtävä.

Jos olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen ennen 1.8.2020, voit myös ilmoittautua uuden, 1.8.2020 alkavan, opsin mukaisten jaksojen (AIKP1011-AIKP1017) suoritustapoihin Korpissa. Ennen ilmoittautumistasi tarkista tällöin vielä, että opinto-oikeutesi riittää uuden jakson suorittamiseen eli että opinto-oikeutesi on voimassa jakson suoritusoikeusajan. Uuden opsin mukaisesti opiskeltaessa oppimisympäristönä on Moodle.

Jos olet tehnyt opintoja ennen 1.8.2020, vanhan (lv. 2017-2020) ja uuden (lv. 2020-2023) opsin jaksot vastaavat toisiaan seuraavasti:


Ops, lv. 2017-2020 (AIKP1001-AIKP1007) > Ops, lv. 2020-2023 (AIKP1011-AIKP1017)

AIKP1001 Aikuisen ajattelun kehitys (2 op) >
AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)

AIKP1002 Aikuisen oppiminen (3 op) >
AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa (5 op) >
AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)

AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op) >
AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op)

AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus (5 op) >
AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5op)

AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) >
AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op)

TAI

AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op) >
AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op)


1.8.2020 alkaen kaikki, joiden aiempi opinto-oikeus ei ole voimassa, ilmoittautuvat Korpissa uuden opsin (lv. 2020-2023) mukaisesti opintojaksolle tiettyyn suoritustapaan.


Aikuiskasvatustieteen aineopintojen (40 op) jatkaminen

Aikuiskasvatustieteen aineopintojen (40 op) opetussuunnitelma vaihtuu 1.8.2020. Jos olet ilmoittautunut aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuteen tai sen opintojaksolle ennen 1.8.2020 ja opintosi ovat vielä kesken, sinulla on kaksi vaihtoehtoa opintojen jatkamiselle:

Vaihtoehto 1: ”jatkan vanhassa toteutuksessa”
Voit jatkaa opintojasi lukuvuoden 2019–2020 opetussuunnitelmalla ja oppimateriaali-Kopassa olevilla ohjeilla 31.7.2021 saakka oman opinto-oikeusaikasi huomioiden. Suoritustapavaihtoehtona on vain oppimistehtävä ja se palautetaan arvioitavaksi tuttuun tapaan Kopan kautta.

Vaihtoehto 2: ”siirryn uuteen toteutukseen”
Voit siirtyä uuteen opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan 2020–2021 heti 1.8.2020 tai itsellesi sopivassa vaiheessa ennen 31.7.2021. Uuden opetussuunnitelman ja opetusohjelman mukaisissa opinnoissa kaikki opintojaksot voi tehdä oppimistehtävinä ja tietyissä opintojaksoissa voi suoritustavaksi valita myös verkkotentin ja/tai verkkokurssin. Tärkeää huomata, että

  • Oppimisympäristöksi vaihtuu Moodle.
  • Opintojaksot pysyvät samoina, mutta kirjallisuuteen ja tehtävänantoihin tulee uuden opetussuunnitelman myötä hieman muutoksia.
  • Voimassa oleva opinto-oikeutesi jatkuu normaalisti 1.8. jälkeen, mutta sinun täytyy siitä huolimatta ilmoittautua uuden opetusohjelman mukaisiin toteutuksiin, jotta saat pääsyn oppimisympäristö-Moodleen.

HUOM! Olennainen muutos on se, että jatkossa ei enää ilmoittauduta opintojaksolle, vaan sen suoritustapaan. Kun siis suunnittelet tulevia opintojasi, sinun kannattaa miettiä tarkkaan ennen ilmoittautumista, millä suoritustavalla haluat opintojakson suorittaa ja ilmoittautua vasta sitten. Opintojen aikatauluttaminen on myös entistä tarpeellisempaa, jotta haluamasi suoritustavan ilmoittautumisaika ei mene ohi.

HUOM! TÄRKEÄ! Ennen kuin ilmoittaudut uuden opetussuunnitelman mukaiseen suoritustapaan, varmista, että opinto-oikeutesi on voimassa ko. suoritustavan suoritusoikeuden ajan.