Kuntoutuksen opintoja

Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus -opinnot ovat laajuudeltaan 25-30 opintopistettä. Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston / Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Osa opintokokonaisuuden opintojaksoista tarjotaan siis Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kautta. Opintokokonaisuus opiskellaan joustavasti verkko-opintoina.