LPEAIN Liikuntapedagogiikan aineopinnot (37–42 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Liikuntapedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • on omaksunut tutkivan otteen omaan opettajuuteensa.
  • tuntee liikunnanopettajan työtä ohjaavat kansalliset lait, asetukset ja määräykset sekä toimii opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti kaikissa toimissaan.
  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielekkäitä ja turvallisia opetustilanteita erilaisille oppilaille ja oppilasryhmille.
  • ymmärtää liikkumisen taustalla olevat fysiologiset mekanismit.
  • osaa suunnitella anatomian tuntemuksen perusteella tarkoituksenmukaisia harjoitteita fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittämiseksi.
  • osaa motivoida liikkumaan kannustavan ja rakentavan palautteen avulla.
  • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida tiedon laatua kriittisesti ja kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä sekä osallistua akateemiseen keskusteluun.     

Rakenne

Valitse kaikki (35–43 op)