Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia tarkastella nuoruutta ilmiönä nyky-yhteiskunnassa.

Nuorisotutkimus on monitieteinen tutkimusalue, jossa tutkimuskohteena on nuoruus ja siihen liittyvät ilmiöt. Monitieteisenä alana nuorisotutkimus sisältää monenlaisia lähestymistapoja. Psykologia tutkii nuoruutta hiukan eri tavalla kuin kasvatustieteet tai sosiologia, eikä nuorisotutkimusta olekaan helppo pakata mihinkään selkeään muottiin. Tätä kirjavaa tutkimuskokonaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja yhdistää siis lähinnä yhteinen kiinnostuksen kohde: nuoruus ja nuorten tapa olla ja elää.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot perehdyttävät nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Näissä opinnoissa tutustut nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen, keskeisiin käsitteisiin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Nuoruutta tarkastellaan suhteessa esimerkiksi kouluun, mediaan ja nyky-yhteiskunnan muodostamiin haasteisiin.

  • Tähtäätkö luokanopettaja- tai varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen tai tarvitsetko hyödyllisen ja yleissivistävän sivuaineen tutkintoosi?
  • Työskenteletkö kasvatus-, terveys-, sosiaali-, opetus-, koulutus- tai ohjaustyön parissa vai tähtäätkö noihin työtehtäviin?
  • Haluatko lisätietoa ja eväitä nuorten oppimisesta, ohjaamisesta, elämänpiireistä, kehityksestä ja kasvatuksesta?
  • Tarvitsetko teoreettisia välineitä ja tieteellisiä näkökulmia käytännön kentälle? Haluatko kehittää asiantuntijuuttasi?
  • Onko tiedossa välivuosi lukion jälkeen?

Ilmoittaudu milloin vain lukuvuoden aikana, ja etene omaan tahtiisi oppimistehtäviä tekemällä.

Verkkokurssi tarjolla NUOP030 Nuoret ja koulu - tule mukaan!

Jos kaipaat vaihtelua yksin opiskeluusi, niin nyt on tarjolla verkkokurssi opintojaksosta NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op).

Käy lukemassa verkkokurssista lisää: Nuoret ja koulu: Uudelta verkkokurssilta käytännön ideoita nuorten parissa työskentelyyn!

Millainen paikka ja tila koulu on nuorille? Mitä koulutus heille merkitsee? Entä millaista on hyvinvointi ja viihtyvyys koulussa - ja millaisia ne voisivat olla?
Osallistava kurssi etsii ratkaisuja nuorten arkeen!

Ilmoittaudu tähän yhteisölliseen verkkokurssiin: https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=250346
Lue Lauran opiskelijatarina:

Lue elämänmakuinen opiskelijatarina Laura Eskolasta, joka on opiskellut nuorisotutkimusta ja kasvatustieteitä avoimessa yliopistossa ja on nyt päässyt opiskelemaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen.

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, Laura kertoo.