Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia tarkastella nuoruutta ilmiönä nyky-yhteiskunnassa.


Näissä opinnoissa tutustut nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen, keskeisiin käsitteisiin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Nuoruutta tarkastellaan suhteessa esimerkiksi perheeseen, mediaan, kouluun ja nyky-yhteiskunnan muodostamiin haasteisiin.

  • Onko tiedossa välivuosi lukion jälkeen?
  • Tähtäätkö luokanopettaja- tai varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen tai tarvitsetko hyödyllisen ja yleissivistävän sivuaineen tutkintoosi?
  • Työskenteletkö kasvatus-, terveys-, sosiaali-, opetus-, koulutus- tai ohjaustyön parissa vai tähtäätkö noihin työtehtäviin?
  • Tarvitsetko teoreettisia välineitä ja tieteellisiä näkökulmia käytännön kentälle? Haluatko kehittää asiantuntijuuttasi?
  • Haluatko lisätietoa ja eväitä nuorten oppimisesta, ohjaamisesta, kehityksestä ja kasvatuksesta?

Ilmoittaudu milloin vain lukuvuoden aikana, ja etene omaan tahtiisi oppimistehtäviä tekemällä.

Lue Lauran opiskelijatarina: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opiskelijakokemuksia/nuorisotutkimus-ja-kasvatustiede-laura

Lue elämänmakuinen opiskelijatarina Laura Eskolasta, joka on opiskellut nuorisotutkimusta ja kasvatustieteitä ja on nyt päässyt opiskelemaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajien aikuiskoulutukseen.

”Meidän aikuisten olisi hyvä muistaa nuorten kinkkinen asema tässä yhteiskunnassa. Heitä kohtaan on paljon vaatimuksia ja toiveita, mutta heillä itsellään on vain vähän valtaa vaikuttaa asioihin”, nuorisotutkimusta ja kasvatustiedettä avoimessa opiskellut Laura Eskola kertoo. Nyt luokanopettajaksi kouluttautuva Eskola on saanut arvokkaita näkökulmia oppilaiden parissa toimimiseen nuorisotutkimuksen opinnoista