Sosiaalityö

Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Aiempien opintojen hyväksilukeminen


Voit saada hyväksilukuja opintoihimme, jos:

  • olet suorittanut sosionomi (AMK) -tutkinnon
  • olet tehnyt perusopinnot sosiaalityön lähitieteistä (esim. sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka)
  • sinulla on yhteiskuntatieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto ja olet viimeisen viiden vuoden aikana toiminut vähintään puolivuotta sosiaalityöntekijän kelpoisuutta edellyttävissä tehtävissä.
  • Jos sinulla on lähitieteistä vähintään aineopintotasoisia menetelmäopintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli kymmentä vuotta.
  • Jos sinulla on sisällöllisesti vastaavia opintoja tehtynä aiemmissa opinnoissasi.

Täältä löydät lisätietoja hyväksiluvuista ja niiden hakemisesta.